Ви зараз переглядаєте Ефективна взаємодія – запорука якості освітньо-професійної програми

Ефективна взаємодія – запорука якості освітньо-професійної програми

13 лютого в Луцькому педагогічному фаховому коледжі проведено семінар «Ефективна взаємодія – запорука якості освітньо-професійної програми». Під час заходу учасниками – науково-педагогічними та педагогічними працівникам, роботодавцями та керівниками структурних підрозділів – були розглянуті питання відповідності освітньо-професійної програми місії й стратегії розвитку коледжу, урахування змін ринку освітніх послуг, потреб здобувачів фахової передвищої освіти. Детально проаналізовано структурно-логічні схеми освітньо-професійної програми, принципи її побудови, а також взаємозв’язок освітніх компонентів. Особливу увагу приділено питанням відповідності компетентностей та результатів навчання освітньо-професійної програми стандарту фахової передвищої освіти та професійному стандарту.

Значний інтерес викликало групове обговорення переваг та недоліків у реалізації критеріїв оцінювання якості освітньо-професійної програми в освітньому процесі коледжу, зокрема критеріїв, що стосуються організації освітнього процесу та кадрового забезпечення реалізації освітньо-професійної програми. Такі форми роботи дозволяють підкреслити переваги нашого закладу освіти, виявити питання, які потребують удосконалення, формувати командний дух працівників коледжу.