Відбудеться ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ОГОЛОШЕННЯ

 

26 квітня 2023 р. у конференційній залі коледжу відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

факультету початкової освіти та фізичної культури

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради

 

Початок – о 15:00.

 

Порядок денний:

1. Про стан та перспективи розвитку кафедри фізичної культури.

Доповідає: Олександр МИТЧИК, завідувач кафедри фізичної культури, к. н. з фіз. культури та спорту, доцент;
Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання і обговорення – до 10 хв.

2.  Про стан та перспективи розвитку кафедри філології.
Доповідає: Микола МАРТИНЮК, завідувач кафедри філології, к. філол. н., доцент;
Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання і обговорення – до 10 хв.

3. Про заходи щодо організації і проведення ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі».

Доповідає: Сергій МАРЧУК, завідувач кафедри педагогіки та психології, к. пед. н.
Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання і обговорення – до 10 хв.

4. Про стан готовності кафедр до участі у Днях науки-2023.

Доповідають:
Сергій МАРЧУК, завідувач кафедри педагогіки та психології, канд. пед. наук;
Олександр МИТЧИК, завідувач кафедри фізичної культури, канд. наук з фіз. культури та спорту, доцент;
Тетяна БОРТНЮК, завідувач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, канд. екон. наук, доцент;
Микола МАРТИНЮК, завідувач кафедри філології, канд. філол. наук.
Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання і обговорення – до 10 хв.

5. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та затвердження програм атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр галузей знань (спеціальності) 01 Освіта/Педагогіка (013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт) (денна та заочна форми навчання)

Доповідає: Наталія ДЕНИСЕНКО, декан факультету початкової освіти та фізичної культури, голова Вченої ради факультету, д-р пед. наук;
Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання і обговорення – до 10 хв.

6. Про затвердження переліку вибіркових освітніх компонентів на 2023-2024 н. р. за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 014.11 Середня освіта (Фізична культура) денної та заочної форм навчання

Доповідає: Наталія ДЕНИСЕНКО, декан факультету початкової освіти та фізичної культури, голова Вченої ради факультету, д-р пед. наук;
Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання і обговорення – до 10 хв.