Ви зараз переглядаєте Українське наукознавство: персоналії, погляди, ідеї

Українське наукознавство: персоналії, погляди, ідеї

В рамках Днів науки 19 травня на факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва відбувся науково-практичний семінар «Українське наукознавство: персоналії, погляди, ідеї». У роботі семінару взяли участь науковці, здобувачі освіти 012 Дошкільна освіти, роботодавці. Привітав учасників семінар ректор Закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Петро Бойчук. Про визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості та подальшої самореалізації у житті акцентувала увагу у своїй доповіді дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського Алла Богуш. Наталія Горопаха, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф.Т. І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного університету розкрила сучасні підходи до проблеми організації дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі та акцентувала увагу на значенні експериментально-дослідницької діяльності як чинника пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. Методичні аспекти підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану окреслила Руслана Найда, кандидат педагогічних наук, доцент, ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету». Учасники дискусійної панелі «Наука задля практики чи навпаки?» були одностайні у поглядах щодо важливості науки, яка має органічно поєднувати різнопланові соціально й особистісно відповідні аксіологічні контексти, історичні надбання та виклики сьогодення.

БІЛЬШЕ ФОТО