Ви зараз переглядаєте Публічні захисти курсових досліджень

Публічні захисти курсових досліджень

В межах Днів науки відбулися успішні публічні захисти курсових досліджень здобувачів освіти за спеціальностями: 013 Початкова освіти, 012 Дошкільна освіта, 017 Фізична культура і спорт та 025 Музичне мистецтво. Тематика курсових досліджень студентів – надзвичайно актуальна та важлива для розвитку освіти в Україні. Більшість досліджень було апробовано на науково-практичних конференціях та опубліковано у збірниках матеріалів, що свідчить про наукову активність здобувачів освіти. Під час захисту курсових досліджень студенти презентували себе як педагоги і науковці-практики комплексно: і в компетентності викладу ключових моментів обраної теми, і в публічних виступах-захистах, і в умінні робити висновки та відповідати на запитання членів комісії.

БІЛЬШЕ ФОТО