Відбудеться ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ОГОЛОШЕННЯ

 

14 вересня 2023 р. у конференційній залі коледжу відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

факультету початкової освіти та фізичної культури

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради

Початок – о 15:00.

 

Порядок денний:

 

 1. Про підсумки роботи вченої ради факультету за 2022–2023 н. р.

Доповідає: Наталія ДЕНИСЕНКО, декан факультету початкової освіти та фізичної культури, голова вченої ради факультету, д-р пед. наук.

 1. Про розгляд і затвердження робочих програм та силабусів за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальностями 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура, 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

 Доповідає: Сергій МАРЧУК, секретар вченої ради, завідувач кафедри педагогіки та психології, канд. пед. наук.

 1. Про розгляд і затвердження планів роботи кафедр факультету на 2023–2024 н. р.

 Доповідають: Сергій МАРЧУК, завідувач кафедри педагогіки та психології, канд. пед. наук, Олександр МИТЧИК, завідувач кафедри фізичної культури, канд. наук з фіз. виховання та спорту, Тетяна БОРТНЮК, завідувач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, канд. екон. наук, доцента, Світлана ПОДОЛЮК, завідувач кафедри філології, канд. філол. наук.

 1. Про затвердження графіка освітнього процесу на заочній формі навчання

Доповідає: Тетяна ЯЦИК, методист заочної форми навчання

 1. Про затвердження тематики курсових робіт за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт та 013 Початкова освіта (денної та заочної форм навчання)

 Доповідають: Тетяна ЯЦИК, методист заочної форми навчання;
Софія КОНДРАТЮК, методист факультету початкової освіти та фізичної культури

 1. Про затвердження керівників курсових робіт за спеціальностями
  017 Фізична культура і спорт та 013 Початкова освіта (денної та заочної форм навчання)

 Доповідають: Тетяна ЯЦИК, методист заочної форми навчання;
Софія КОНДРАТЮК, методист факультету початкової освіти та фізичної культури

 1. Про розгляд та затвердження методів і заходів щодо залучення стейкхолдерів до організації та реалізації освітнього процесу

Доповідає: Наталія ДЕНИСЕНКО, гарант ООП 017, ОПП 014.11, декан факультету початкової освіти та фізичної культури, голова вченої ради факультету, д-р пед. наук.

 1. Про рекомендацію до друку наукових і навчально-методичних праць

Доповідає: Ірина КОВАЛЬЧУК, начальник навчально-методичного відділу, к. філос. н., доцент

 1. Різне