Ви зараз переглядаєте Онлайн-семінар «Лідерство обдарованої особистості: формування і розвиток»

Онлайн-семінар «Лідерство обдарованої особистості: формування і розвиток»

Здобувачі освіти групи 12 ДО освітнього ступеня бакалавр освітньо-професійної програми Дошкільна освіта разом з викладачем Ковальчук І.Л. долучилися до роботи науково-практичного онлайн-семінару «Лідерство обдарованої особистості: формування і розвиток» (26 жовтня 2023 року) в межах XV Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». В рамках семінару відбулось обговорення актуальних наукових і практичних проблем формування та розвитку лідерського потенціалу обдарованої особистості.
Інтерес викликав виступ Рейпольської Ольги Дмитрівни – доктора педагогічних наук, професора, завідувача лабораторії дошкільної освіти та виховання, керівниці Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України (на тему: Виховуємо лідерів змалку: заборонити не можна дозволити) та Лідії Іванівни Ткаченко – кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України (на тему: Лідерські якості інтелектуально обдарованої особистості: що і як формувати).
У виступах було зроблено чимало важливих акцентів – про лідерські якості обдарованої особистості: що і як формувати, основні підходи та механізми формування лідерського потенціалу дітей дошкільного віку, про важливість взаємодії з однолітками як умови функціонування лідерського потенціалу, особливості успішної роботи з формування лідерського потенціалу дітей.