Ви зараз переглядаєте Науково-методичний семінар «Використання ідей Ф. Фребеля в закладі дошкільної освіти в контексті STREAM-освіти»

Науково-методичний семінар «Використання ідей Ф. Фребеля в закладі дошкільної освіти в контексті STREAM-освіти»

Викладачами кафедри теорії та методики дошкільної освіти започатковано проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Учасники науково-методичного семінару  «Використання ідей Ф.Фребеля в закладі дошкільної освіти в контексті STREAM-освіти» ознайомилися з  теоретичними засадами STREAM як нового інтеграційного підходу до організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. Наголошено на важливості ідей Ф.Фребеля як пропедевтики STREAMосвіти.

Спікери  мотивували учасників до філософсько-освітнього осмислення педагогіки Ф.Фребеля, окреслили інноваційну спрямованість технології, продемонстрували можливості використання «дарів» в освітній діяльності сучасного закладу дошкільної освіти.

Учасники заходу мали можливість набути умінь застосовувати дидактичні матеріали у практичній діяльності, переконалися, що «дари» є унікальними,  універсальними та  мобільними; формують життєву компетентність дитини, інтегруючи різні складові STREAMосвіти.

БІЛЬШЕ ФОТО