Ви зараз переглядаєте Науково-методичний семінар «Використання ідей Ф.Фребеля в закладі дошкільної освіти в контексті STREAM-освіти»

Науково-методичний семінар «Використання ідей Ф.Фребеля в закладі дошкільної освіти в контексті STREAM-освіти»

Викладачами кафедри теорії та методики дошкільної освіти започатковано проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Учасники науково-методичного семінару «Використання
ідей Ф.Фребеля в закладі дошкільної освіти в контексті STREAM-освіти» ознайомилися з теоретичними засадами STREAM як нового інтеграційного підходу до організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. Наголошено на важливості ідей Ф.Фребеля як пропедевтики STREAM-освіти. Спікери мотивували учасників до філософсько-освітнього осмислення
педагогіки Ф.Фребеля, окреслили інноваційну спрямованість технології, продемонстрували можливості використання «дарів» в освітній діяльності сучасного закладу дошкільної освіти. Учасники заходу мали можливість набути умінь застосовувати дидактичні
матеріали у практичній діяльності, переконалися, що «дари» є унікальними, універсальними та мобільними; формують життєву компетентність дитини, інтегруючи різні складові STREAM-освіти.

БІЛЬШЕ ФОТО