Відбудеться ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ОГОЛОШЕННЯ

 

21 березня 2024 р. у конференційній залі коледжу відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

факультету початкової освіти та фізичної культури

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради

Початок – о 15:00.

Порядок денний:

 

 1. Про формування підприємницької компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі закладу вищої освіти

Доповідає: Тетяна БОРТНЮК, завідувач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, к. екон. н., доцент

Регламент доповіді: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання і обговорення – до 10 хв.

 

 1. Про визначення претендентів для отримання дипломів з відзнакою серед здобувачів денної форми навчання за 2023–2024 н. р.

Доповідає: Софія КОНДРАТЮК, методист денної форми навчання факультету початкової освіти та фізичної культури

Регламент доповіді: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповіді, запитання і обговорення – до 10 хв.

 

 1. Про дотримання академічної доброчесності у науково-дослідній роботі здобувачів освіти факультету

Доповідає: Сергій МАРЧУК, завідувач кафедри педагогіки, к. пед. н.

Регламент доповіді: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповіді, запитання і обговорення – до 10 хв.

 

 1. Про стан роботи з підвищення кваліфікації викладачів факультету

Доповідає: Ірина КОВАЛЬЧУК, начальник навчально-методичного відділу, к. філос. н., доцент

Регламент доповіді: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання і обговорення – до 10 хв.

 

 1. Про структурування білетів Комплексних кваліфікаційних екзаменів за спеціальностями 013 Початкова освіта (денна і заочна форми навчання), 017 Фізична культура і спорт (денна і заочна форми навчання)

Доповідають:

 • Сергій МАРЧУК, завідувач кафедри педагогіки та психології, к. пед. н.;
 • Тетяна БОРТНЮК, завідувач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, к. екон. н., доцент;
 • Світлана ПОДОЛЮК, завідувач кафедри філології, к. філол. н.;
 • Олександр МИТЧИК, завідувач кафедри фізичної культури, к. наук з фіз.виховання і спорту, доцент

Регламент доповідей: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповіді, запитання і обговорення – до 10 хв.

 

 1. Про затвердження до друку збірника матеріалів VIІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції «Волинська весна: перші паростки науки»

Доповідає: Сергій МАРЧУК, завідувач кафедри педагогіки та психології, к. пед. н., координатор конференції

Регламент доповіді: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання і обговорення – до 10 хв.

 

 1. Про рекомендацію до друку наукових і навчально-методичних праць

Доповідає: Ірина КОВАЛЬЧУК, начальник навчально-методичного відділу, к. філос. н., доцент

Регламент доповіді: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання і обговорення – до 10 хв.