Ви зараз переглядаєте ОБГОВОРЕННЯ ОПП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

ОБГОВОРЕННЯ ОПП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

9 квітня відбулася вже друга зустріч із стейкхолдерами, організована кафедрою фізичної культури ЗВО «Луцький педагогічний коледж», де тривали обговорення освітньої програми Середня освіта (Фізична культура). Набуває обертів всеукраїнський проєкт «Пліч-о-пліч», який складається з п’яти видів спорту: волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування, черліденг. Тому виникає потреба оновлення чинних та розроблення нових освітніх програм і, відповідно, поліпшення та модернізації у фаховій підготовці вчителів фізичної культури для роботи в Новій українській школі.

Цього разу учасниками круглого столу були досвідчені учителі-практики міста Луцька, зокрема Ірина Слабенко (ліцей № 21), Василь Романів (гімназія № 19), Микола Янчук (ліцей № 11), Максим Попко (ліцей № 23). На думку запрошених, звичайні навички автоматичного повторення знань та виконання учнями стандартних рухових дій втрачають актуальність. Необхідно готувати вчителя нового покоління мислити «не шаблонно», а творчо та ініціативно. Саме на це має бути спрямовано оновлену освітню програму.

Гарант освітньої програми, доктор педагогічних наук, заслужений вчитель України Наталія Денисенко окреслила процес підготовки вчителя фізичної культури на базі ЗВО «Луцький педагогічний коледж», способи персоналізації освітньої траєкторії здобувача вищої освіти і зупинилася на таких моментах: що таке карʼєрне консультування у контексті блоків вибіркових освітніх компонентів і як його організувати; які є можливості для співпраці шкіл та коледжу для організації практичної підготовки здобувачів із вивчення нових видів спорту тощо.

Під час обговорення Василь Романів підкреслив, що здобувачі ОПП «Середня освіта (Фізична культура)» мають змогу отримати належну теоретичну та спеціальну практичну підготовку завдяки збалансовано підібраним освітнім компонентам як обов’язковим, так і вибірковим. На думку Миколи Янчука, визначені у програмі компетентності відповідають сучасним запитам фахової підготовки на ринку праці. У той же час ОПП «Середня освіта (Фізична культура)» рекомендовано доповнити «Практикумом з нових видів спорту». Особливу увагу під час обговорення приділено освітнім компонентам з циклу професійної підготовки. Зокрема, стейкхолдер Ірина Слабенко внесла пропозицію поряд із класичними видами спорту включити в освітню програму дисципліни «Інновації тіловиховання в НУШ (фітнес, аеробіка, степ-аеробіка та ін.) та «Сучасні ігрові види спорту».

Учасники круглого столу конструктивно обговорили усі зміни та уточнення до освітньо-професійної програми. Таким чином, зібрані пропозиції слугуватимуть основою для удосконалення змісту освітньо-професійної програми, що в свою чергу сприятиме підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти на базі ЗВО «Луцький педагогічний коледж». За результатами обговорення члени робочої групи вирішили у найближчій перспективі запланувати і провести круглий стіл з молодими учителями фізичної культури задля більшої спрямованості теоретичного навчання на практичну підготовку учнів закладів загальної середньої освіти.