Ви зараз переглядаєте Англійська для майбутніх учителів фізкультури

Англійська для майбутніх учителів фізкультури

     На заняттях із освітнього компонента «Іноземна мова за професійним спрямуванням» студенти – майбутні вчителі фізичної культури не лише розвивають іншомовну комунікативну компетентність, а й формують загальні та предметні складові. Зокрема, викладач Валентина Триндюк та здобувачі освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) 11 ФК групи на занятті, проведеному 17 квітня, розвивали вміння шукати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для окреслення і вирішення педагогічних завдань, професійного й особистісного вдосконалення. 

      Тема «Роль та обов’язки вчителя фізкультури» (PE TEACHERS: ROLES & RESPONSIBILITIES), яка містить актуальну інформацію про вимоги до роботи вчителя за кордоном, викликала неабиякий інтерес серед студентів та жваве обговорення на занятті.