Відбудеться ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ОГОЛОШЕННЯ

18 квітня 2024 р. у конференційній залі коледжу відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

факультету початкової освіти та фізичної культури

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради

Початок – о 15:00.

Порядок денний:

  1. Про затвердження переліку вибіркових освітніх компонентів за освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів освіти освітнього ступеня бакалавр галузей знань (спеціальностей) 01 Освіта/Педагогіка (013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт, 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Доповідає: Ірина РЕГУЛІЧ, начальник навчального відділу, кандидат  мистецтвознавства

Регламент доповіді: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання і обговорення – до 10 хв.

2.  Про організацію і проведення ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» у контексті Днів науки-2024.

Доповідає: Сергій МАРЧУК, завідувач кафедри педагогіки та психології, к. пед. н.

Регламент доповіді: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання і обговорення – до 10 хв.

3. Про підсумки громадських обговорень проєкту освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Доповідає: Наталія ДЕНИСЕНКО, декан факультету початкової освіти та фізичної культури, голова вченої ради факультету, гарант ООП, д-р пед. наук

Регламент доповіді: до 5 хв.

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання і обговорення – до 10 хв.