Відбудеться ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПРОЄКТ

 

01 травня 2024 року

о 14.00 у конференційній залі відбудеться

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Комунального закладу вищої освіти

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження проекту Правил прийому до Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної ради для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2024 році та Правил прийому до Луцького педагогічного фахового коледжу Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної ради для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2024 році.

Доповідає: Л. І. Боремчук, відповідальний секретар Приймальної комісії.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про затвердження проекту Положення про Приймальну комісію Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради та Луцького педагогічного фахового коледжу у 2024 році.

Доповідає: Л. І. Боремчук, відповідальний секретар Приймальної комісії.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Практична підготовка здобувачів вищої освіти: нові виклики та можливості організації.

Доповідає: О. А. Пуш, заступник директора з навчально-виробничої роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про стан підготовки та організації у коледжі Днів науки у 2024 році.

Доповідає: О. Л. Фаст, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, кандидат педагогічних наук, доцент.

Регламент доповіді: до 15 хв.

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 1. Про затвердження результатів громадських обговорень проектів освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти освітнього ступеня бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Доповідають: гаранти ОПП.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 50 хв.

 

 1. Про затвердження проектів анотованих каталогів вибіркових освітніх компонентів за освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів освіти освітнього ступеня бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Доповідає: І. В. Регуліч, начальник навчального відділу, кандидат мистецтвознавства.

Регламент доповіді: до 15 хв.

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

 1. Про затвердження кандидатур голів атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв.

 

 1. Про затвердження проектів програм атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр галузей знань (спеціальностей): 01 Освіта/Педагогіка (012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт), 02 Культура і мистецтво (025 Музичне мистецтво).

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 15 хв.

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

 1. Про результати акредитації освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична культура) та освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 15 хв.

Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

 1. Про розгяд рекомендацій Конференції трудового колективу факультету початкової освіти та фізичної культури щодо претендентів на заміщення вакантної посади завідувача кафедри філології.

Доповідає: Н. В. Борбич, проректор з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук.

Регламент доповіді: до 10 хв.

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв.

 

 1. Різне.