Ви зараз переглядаєте Акредитація освітньо-професійної програми: виклики, досвід, рекомендації

Акредитація освітньо-професійної програми: виклики, досвід, рекомендації

Круглий стіл на тему «Акредитація освітньо-професійної програми: виклики, досвід, рекомендації» за участі доктора педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, директора Українського інституту дитинства та експерта НАЗЯВО Руслани Найди відбувся у Закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 22 травня.

Гаранти освітньо-професійних програм, завідувачі кафедр, викладачі факультетів мали можливість конструктивно обговорити актуальні питання підготовки та проведення акредитації. Модератор запропонувала практичні поради щодо організації підготовчої акредитаційної діяльності в закладі, заповнення самооцінювання та рекомендації стосовно ефективного проведення зустрічей експертної групи зі здобувачами освіти, науково-педагогічними працівниками та роботодавцями.

Руслана Григорівна ґрунтовно відповіла на запитання, які найбільш цікавили присутніх: обґрунтування особливості, унікальності ОПП та її доцільності реалізації; шляхи здійснення академічної мобільності здобувачів освіти та викладачів; механізм внутрішнього моніторингу якості ОПП та її удосконалення; відповідності кадрового забезпечення ліцензійним вимогам та інші. Засідання відбулось продуктивно, у конструктивній дискусії з практичними рекомендаціями.

Висловлюємо щиру подяку Руслані Найді за професійність, компетентність та щирість!

БІЛЬШЕ ФОТО