Період 2017 –  2021

 

Бахомент Світлана Павлівна –  4,12,19

 

4

 1. Бахомент С.П., Оксенчук Т.В. Іванова Н.В. Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 9). Луцьк: ЛПК, 2017.236 с.
 2. Бахомент С.П., Оксенчук Т.В. Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк: ЛПК, 2017. 327 с.
 3. Бахомент С.П. Матеріали засідання обласного методичного об’єднання кураторів груп (15 листопада 2017 р.) /Упоряд. Бахомент С.П., Мельничук О.В. Луцьк: ЛПК, 2017. 20 с.
 4. Бахомент С.П., Борбич Н.В., Шевчук Н.І. Технологія організації відпочинку і оздоровлення дітей в сучасному дитячому оздоровчому закладі (теоретичний аспект): 3-е вид., доп. та перероб./ Упорядники С.П. Бахомент, Н.В. Борбич, Н.І. Шевчук. Луцьк. ПП Іванюк В.П., 2017. 252 с.
 5. Бахомент С.П., Борбич Н.В., Хомярчук А.П. Технологія організації відпочинку і оздоровлення дітей в сучасному дитячому оздоровчому закладі (практичний аспект). 3-е вид., доп. та перероб./ Упорядники С.П. Бахомент, Н.В. Борбич, Н.І., Хомярчук А.П. Луцьк,. ПП Іванюк В.П., 2017. 72 с.
 6. Бахомент С.П., Борбич Н.В. Щоденник студента-практиканта з літньої практики. Методичний посібник.-3-є вид., стер./ Уклад. С.П. Бахомент, Н.В. Борбич. Луцьк. ПП Іванюк В.П., 2017. 56 с.
 7. Бахомент С.П., Борбич Н.В., Хомярчук А.П. Технологія організації відпочинку і оздоровлення дітей в сучасному дитячому оздоровчому закладі :4-е вид., доп. та перероб./ Упорядники С.П. Бахомент, Н.В. Борбич, А.П. Хомярчук.- Луцьк.- ПП Іванюк В.П., 2018. 300 с.
 8. Бахомент С.П., Борбич Н.В. Щоденник студента-практиканта з літньої практики. Методичний посібник.- 4-є вид., стер./ Уклад. С.П. Бахомент, Н.В. Борбич.- Луцьк. ПП Іванюк В.П., 2018. 48 с.
 9. Бахомент С.П., Оксенчук Т.В. Сухомлинський В.О. про виховання особистості в колективі. Виховна робота в умовах закладу вищої освіти: система, досвід, інновації. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 78-81.
 10. Виховна робота в умовах закладу вищої освіти : система,досвід, інновації. укл. С. П. Бахомент, О. В. Мельничук. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019.  С. 302.
 11. Бахомент С.П., Борбич Н.В., Хомярчук А.П. Технологія організації відпочинку і оздоровлення дітей в сучасному дитячому оздоровчому закладі :4-е вид., доп. та перероб./ Упорядники С.П. Бахомент, Н.В. Борбич, А.П. Хомярчук. Луцьк.ПП Іванюк В.П., 2019. 300 с.
 12. Бахомент С.П., Борбич Н.В. Щоденник студента-практиканта з літньої практики. Методичний посібник.- 4-є вид., стер./ Уклад. С.П. Бахомент, Н.В. Борбич. Луцьк. ПП Іванюк В.П. 2019. 48 с.
 13. Бахомент С.П., Борбич Н.В., Хомярчук А.П. Технологія організації відпочинку і оздоровлення дітей в сучасному дитячому оздоровчому закладі : 5-е вид., доп. та перероб./ Упорядники С.П. Бахомент, Н.В. Борбич, А.П. Хомярчук. Луцьк. ПП Іванюк В.П. 2020. 300 с.
 14. Бахомент С.П. Безпечне середовище у закладі вищої освіти. Тематичні бесіди з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності студента. Методичні рекомендації/Збірник матеріалів на допомогу куратору, м. Луцьк. Луцький педагогічний коледж, 2021. 80 с.

 

12

 1. Бахомент С.П. Мовленнєва компетентність у професійній діяльності сучасного куратора: матеріали тематичного засідання кураторів груп ЛПК / уклад. О. Гончарук, С. Подолюк.- Луцьк: ЛПК, 2017.- 24 с.
 2. Роль масових форм у вихованні дітей та молоді в дитячих оздоровчих таборах/ Бахомент С.П., Борбич Н.В. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6-7 жовтня 2016 року) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи» (16-17 листопада 2016 року) / Ред.кол.: Коляда Н.М. та ін.-Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016, 173 с.
 3. Бахомент С.П. Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів на основі використання ІКТ у виховній роботі кураторів групи /Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 14 квітня 2016 року, м. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2016. – 432 с.- С. 336-341.
 4. Бахомент С.П., Васюхник С., Троцюк О. Використання методу колективної організаторської діяльності в умовах літніх оздоровчих і мовних таборів/ Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 травня 2017 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. – 321 с.- С. 11-16.
 5. Бахомент С.П. Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час планування та проведення творчих справ з дитячим колективом. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: зб. матеріалів VІ всеукр. наук.-практ. конф. (Луцьк, 22 лют. 2019 р.). Луцьк : Волиньполіграф, 2019. С. 24-27.
 6. Бахомент С.П., Оксенчук Т.В. Сухомлинський В.О. про виховання особистості у колективі. Виховна робота в умовах закладу вищої освіти: система, досвід, інновації. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 74-78.
 7. Бахомент С.П. Спільна робота куратора і батьків як запорука успішного здійснення виховного процесу в групі.  Виховна робота в умовах закладу вищої освіти: система, досвід, інновації. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 224-225.
 8. Бахомент С.П. К. Ушинський про складові педагогічної майстерності вчителя.  Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірник матеріалів Четвертих педагогічних читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського (27 лютого 2020 року, місто Луцьк, Луцький педагогічний коледж) / уклад. С. С. Марчука. Луцьк: Волиньполіграф, 2020. 108 с. С. 11-15.
 9. Бахомент С .П. Вплив класного керівники на взаємини особистості та колективу. Освітні горизонти. Інформаційно-методичний вісник управління освіти Луцької міської ради/ Упорядник С.В. Куляк. Луцьк. 2020. С. 534-537.
 10. Бахомент С.П. В. О. Сухомлинський про педагогічну майстерність керівника освітнього закладу. Збірник матеріалів V педагогічних читань «Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі». ЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2020. С. 11–15.
 11. Бахомент С.П. Особливості застосування сучасних технологій виховання в умовах літнього мовного табору. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти», 14 квітня 2021року, Луцький національний технічних університет. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С. 82–86.
 12. Бахомент С.П. Параметри частиномовного переходу дієслова в іменники в англійській мові. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», 15 лютого 2021 року. Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне. 2021. С. 123–128.

 

19

Член-добротворець Волинської обласної громадської організації ОМЕП (2018).