Період2017 – 2021

 

Білоус Петро Васильович – 1, 3, 4, 6, 7, 12

 

1

 1. Білоус П. В. Приватний простір українського бароко. Слово і час. 2017. № 3. С. 125–129.
 2. Білоус П. В. Рецепція Біблії в давній українській літературі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: філологія. Вип. 78. Харків, 2018. С. 189–194.
 3. Білоус П. В. Особистість О. Ольжича у враженнях і спогадах сучасників. Волинь-Житомирщина. Житомир, 2018. С. 27–30.
 4. Білоус П. В. Різноманіття старокиївської гімнографії. Слово і час. 2018. № 9. С. 126–131.
 5. Білоус П. В. Італійські образки в подорожніх записках В. Григоровича-Барського. Studia polskoukrainsrie. № 4. Варшава, 2017. С. 49–52.
 6. Білоус П. В. Квест як домінанта паломницької прози. Філологічні діалоги. Зб. наук. праць. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. Вип. 7. С. 3–9.
 7. Білоус П. В. «Великий льох» Т. Шевченка: середньовічна, барокова чи романтична містерія? Вчені записки Таврійського НУ ім. В. Вернадського. Серія «Філологія». Т. 32 (71), № 4. Київ : ВД «Гельветика», 2021. С. 199–203.
 8. Білоус П. В. Художні форми вираження емоційного стану в українській середньовічній літературі. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки. 2021. Вип. 1. С. 3–12.

 

3

Білоус П. В. Походження української літератури: монографія. Житомир: ФОП Худяков О. В., 2021. 276 с.

 

4

 1. Білоус П. В. Технологія літературної творчості: навч. посібник. Житомир, 2017. 216 с.
 2. Білоус П. В. Інтерпретація літературного твору: навч. посібник. Житомир, 2017. 292 с.
 3. Білоус П. В. Слово і канон: монографія. Житомир, 2017. 392 с.
 4. Білоус П. В. Філософія літературної творчості: монографія. Житомир, 2018. 192 с.
 5. Білоус П. В. Історія української літератури ХІ–XVIII ст.: навчальний посібник. К.: ВЦ «Академія». 2020. 424 с.
 6. Білоус П. В. Василь Григорович-Барський. Життя як мандрівка: монографія. Київ, 2021. 220 с.
 7. Білоус П. В. Два романи (Мо Янь та Ігор Павлюк). Тенденції китайської літератури та творчість Мо Яня: колективна монографія. Одеса: ВД «Гельветика», 2021. С. 28–50.

 

6

Підготовка кандидатів філологічних наук:

 1. Назарук В. М. – 2017.
 2. Завадська Н. В. – 2018.

 

7

Офіційний опонент:

 1. Докторська дисертація Ціпко А. В. – 2018.
 2. Кандидатська дисертація Круглій А. М. – 2018.
 3. Кандидатська дисертація Сивець Т. В. – 2019.
 4. Кандидатська дисертація Меркулова М. Р. – 2020.
 5. Кандидатська дисертація Мартинюк Г. В. – 2021.
 6. Кандидатська дисертація Величковська Ю. Ф. – 2021.

 

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (з 2005 року)

 

12

 1. Білоус П. В. Слово і канон. Студії з літературної медієвістики: Середньовічні повчання. Біографія як міф. Святло і тіні «Слова про Ігорів похід». Житомир : Вид.-во О. О. Євенок, 2017. 392 с.
 2. Білоус П. В. Технологія літературної творчості: монографія. Житомир : Рута, 2017. 216 с.
 3. Білоус П. В. Походження української літератури. Дивослово. № 10. 2017. С. 49–52.
 4. Білоус П. В. Давня українська література. Пасеїстичні есеї. Вибране. Житомир : Вид. Євенок О.О., 2017. 256 с.
 5. Білоус П. В. Савенко О. П. Християнська символіка в українській середньовічній літературі: монографія. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2018. 220 с.
 6. Білоус П. В. Стародавні шкільні звичаї. Дивослово. 2018. № 9. С. 47–51.
 7. Білоус П. В. Двоїстість образу князя Володимира. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Історія. Збірник наукових статей: НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. К., 2018. С. 209–215.
 8. Білоус П. В. Квест як домінанта паломницької прози Національна своєрідність українського літературного фентезі: зб. матеріалів наук. семінарів. К.: Ін-тут л-ри НАН України, 2019.
 9. Білоус П. В. Літописи: у пошуках моделі української історії. Дивослово. № 9. 2019. С. 33–38.
 10. Білоус П. В. Образне осмислення свободи, щастя і спасіння у віршах Григорія Сковороди. Переяславські сковородинівські студії: зб. наук. праць. Ніжин. 2019. Вип. 6. С. 24–28.
 11. Білоус П. В. Давнє і недавнє. Статті про українську літературу. Житомир : Вид. О. О. Євенок. 2019. 384 с.
 12. Білоус П. В. Світло і святість у києворуській літературній традиції. У пошуках єдиної основи. Метафізичний спектр українського письменства ХІ–XVІІІ ст. [Львівська медієвістика. Львів: Артос, 2020. С. 23–27.]
 13. 13. Білоус П. В. Художнє слово для «оздоби вітчизни нашої» (доба українського бароко). Дивослово. 2021. № 1. С. 43–46.