Період2017 – 2021

 

Богдан Зоя Петрівна – 1, 12, 14

 

1.

 1. Богдан З.,Поліщук О., Герасимчук В.Формування концертмейстерської майстерності в процесі фахової підготовки студента-музиканта. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 55(108). – С. 104-109.
 2. Бoгдaн З., Ткaчук С. Музичнiтрaдицiїдитячoгoфoльклoру в твoрчocтiукрaїнcькихкoмпoзитoрiвНaукoвийчacoпиcНaцioнaльнoгoпeдaгoгiчнoгoунiвeрcитeтуiмeнi М. П. Дрaгoмaнoвa. Ceрiя 5. Пeдaгoгiчнiнaуки: рeaлiїтaпeрcпeктиви. – Вип. 62 : збiрникнaукoвихпрaць / М-вoocвiти i нaукиУкрaїни, Нaц. пeд. ун-т iмeнiМ. П. Дрaгoмaнoвa. – Київ: Вид-вo НПУ iмeнiМ. П. Дрaгoмaнoвa, 2018. – C.27-30.
 3. Бoгдaн З., Ткaчук С. Педагогічне значення українського дитячого фольклору / Нaукoвийчacoпиc «Іноваційна педагогіка». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса: 2018. – Вип. 3 : – C. 245-248.
 4. О. М. Шахрай, О. В. Поліщук, З. П. Богдан Музична памʼять – невідʼємна складова фахової підготовки вчителя музичного мистецтва.Педагогічні науки: збірка наукових праць / [редкол. : В.Л.Федяєва (голов. ред.) та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 84. – С. 54-57.
 5. З.П. Богдан, В.В. Зиско, Г.К.ШульГармонія педагогічних впливів за В. Сухомлинським: ключовідомінанти. Нaукoвийчacoпиc «Іноваційна педагогіка». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса: 2021. – Вип. 32 : – C. 50-53.

 

 

12.

 1. З.П. Богдан, С. П. Ябковська, Л. С. ШтихалюкБлагослови, мати, весну закликати.Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 10). – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. – С. 130-134.
 2. З.П. Богдан, С. П. Ябковська, І. В. Мазурок Пісенне диво Андрія Малишка / Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 10). – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. – С. 146-154.
 3. З.П. Богдан, С. М. Ткачук. Сучасні тенденції виховання учнів молодших класів на українознавчих засадах. Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики», 20-21 грудня 2019 року. –Одеса: Громадська організація «Південна фундація педагогіки», 2019. – С. 48-51.
 4. З.П.Богдан, А.І. Кравець Бібліотека – давня і вічно юна оселя людського розуму.Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 12). – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. – С.109-114.
 5. З.П.Богдан, Г.К. ШульТеатральна педагогіка і її використання у вихованні вчителя, музиканта. // Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2). Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021. – С.109-114.
 6. БогданЗ.П. Дитячий пісенний фольклор в обробці професійних композиторів на заняттях з музичного інструменту.Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2). Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021. – С.59-64.
 7. З.П.Богдан, Г.К. ШульДорогим Батькам.Наукові студії.Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти (Випуск 2). Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР, 2021. – С.115-119.
 8. З.П.Богдан, О.М. Шахрай Сутність музичної пам’яті в діяльності вчителя музичного мистецтва.Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук», 19-20 лютого 2021 року. – Одеса: Громадська організація «Південна фундація педагогіки», 2021. – С. 61-64.
 9. З.П.Богдан, Г.К. Шуль Застосування виховних можливостей календарної обрядовості в процесі музичного виховання учнів початкових класів.Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали X науково-практичної інтернет-конференції, 26 листопада 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. – С. 18-21.

 

14.

 1. Керівництво студентки 1 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта»Ткаченко Ольги – лауреат І ступеня Міжнародного дистанційного мистецького конкурсу «WonderFestGeorgia» (Баку), 25.04.2021р.