Період: 2017-2021

 

 

Дацюк Вікторія Василівна – 4,12,19

 

 

4.

  1. Дацюк В. В. Сучасна українська мова (збірник вправ). Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. 95 с.
  2. Гончарук О. М., Дацюк В. В. Практикум з української мови (підготовка до ЗНО). Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2020. 32 с.
  3. Гончарук О. М., Дацюк В. В., Дмитренко Н. С., Литвинюк Н. П., Подолюк С. М., Столярчук О. М., Шуст Л. М. Збірник тестових завдань з української мови. Луцьк, 2020. 74 с.

 

12

  1. Дацюк В. В. Проблеми формування мовної особистості школяра. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору : теорія методологія, практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 2017. С.91-95.
  2. Дацюк В. В. Формування культури мовлення дітей молодшого шкільного віку засобами різних видів мистецтва. Інтернаціоналізація вдосконалення та розвитку: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 2019. С. 330-335.
  3. Дацюк В. В. Принцип інтеграції в застосуванні дидактичних засобів навчання на уроках української мови (1 клас). Учитель початкової школи. Науково-методичний журнал. № 6. С. 11 – 13.
  4. Дацюк В. В., Гончарук О. М. Застосування математичних настільних ігор на уроках української мови у 1-му класі. Учитель початкової школи. Науково-методичний журнал. № 6. С. 11 – 13.
  5. Дацюк В. В., Гончарук О. М. До питання дотримання вимог під час підручникотворення («українська мова та читання» для 2-х класів). Педагогічний часопис Волині. Луцьк, 2019. № 4 (15).  С. 49 – 56.
  6. Дацюк В. В., Гончарук О. М., Вірста С. Є. Мовний батл «Говорити українською – престижно!» Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу. Вип. 8. Луцьк, 2020. С. 99 – 113.
  7. Дацюк В. В., Гончарук О. М., Шуст Л. М. Синтаксична транспозиція відмінкових форм іменника в українській мові. Актуальні проблеми  іншомовної  комунікації:  лінгвістичні, методичні  та  соціально-психологічні  аспекти: зб.  матеріалів ІV   Всеукраїнської   науково-методичної   Інтернет-конференції, 14  квітня  2021  року,  Луцький  національний  технічний  університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2021. С. 164–167.

 

19.

Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» з 24.09.2021 р.