Декан факультету початкової освіти та фізичної культури, доктор педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заслужений учитель України.

 ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ЗАХИСТ  ДИСЕРТАЦІЇ:  НАЗВА, ШИФР, ДАТА І МІСЦЕ ЗАХИСТУ, ПОСИЛАННЯ НА АВТОРЕФЕРАТ

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук:  «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи з молодшими школярами».

– 2011 рік, м. Київ (захист відбувся 20 травня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова), спеціальність 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Автореферат (https://scholar.google.com.ua/citations?user=5e04BZsAAAAJ&hl=uk)

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук:  «Теоретичні і методичні засади формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури».

– 2021 рік, м. Київ (захист відбувся 12 квітні 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова), спеціальність 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Автореферат (https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/avtoref/D_26.053.19/Denusenko_2704.pdf)

Освітні компоненти: 

Теорія і методика фізичного виховання

Професійна мобільність вчителя фізичної культури (тренера)

Педагогічна практика

 

БАЗОВА ОСВІТА

 • 1979–1982 рр. – Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація і звання «вчитель фізичної культури середньої школи».

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

– У 1982 р. закінчила Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки.

 – З  1983 р. по 1986 р. працювала тренером-викладачем у дитячо-юнацькій спортивній школі при Волинській обласній раді ДСТ «Колос».

– З вересня 1986 р. по 2007 р. працювала вчителем фізичної культури у гімназії № 21 імені Михайла Кравчука м. Луцька Волинської області.

– У 1997 р. стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Фізична культура». Указом президента України присвоєно почесне звання «Залужений учитель України» за заслуги у розвитку народної освіти, успіхи у навчанні і вихованні молоді.

– З вересня 2007 р. починає працювати у Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» на посаді завідувача заочним відділенням.

– Із січня 2021 р. і дотепер – декан факультету початкової освіти та фізичної культури Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Денисенко Н. Г. – автор (співавтор) понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед яких основними є:

 

ВИДАННЯ, ВНЕСЕНІ ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ SCOPUS

 1. Konokh O., Karabanov Y., Denysenko , Sukhenko I., Koteliukh M., Shevchenko R. Featuresof Training Cadetsin Physical Educationin Military Institutions of Higher Education. SRP. 2020. 11(9). Р. 278–281. doi:10.31838/srp.2020.10.46. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Scopus).
 2. Borbych N., Stakhova L., Denisenko N., Pustovalov S., Marchuk S., Kovalchuk I. Аssessment of the effectiveness of correspondence teacher education. Laplage em Revista (International), vol.7, n. Extra B, May-Aug. 2021, p. 511–520. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Scopus).
 3. Dyshko, O., Zubekhina, T., Belikova, N., Denysenko, N., & Zaichuk, K. (2021). Museus virtuais usando no processo de estudo de disciplinas de turismo. Laplage Em Revista, 7(3B),
  179–186. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173B1532 p. 179-186 (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Scopus).

 

МОНОГРАФІЇ

 1. Денисенко Н. Г. Учитель фізичної культури нового покоління : орієнтація на особистість: монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 200 с.
 2. Денисенко Н. Г. Формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури: теорія та методика: монографія. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2020. 460 с.
 3. Denysenko N. Andragogic approachas a basis for the formation of professional mobility of future teachers of physical education. Development trends in pedagogical and psychological sciences : the experience of countries of Eastern. Europe and prospects of Ukraine : monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2018. Р. 370–391.
 4. Денисенко Н. Г., Найт Н. Ф. Європейський досвід дуальності у перспективах розвитку національної вищої освіти. Інновації у вищій школі в контексті інтернаціоналізації освіти : колективна монографія. Луцьк : Луцький НТУ, 2019. С. 104–123.
 5. Денисенко Н. Г., Марчук С. С. Теорія дитячої гри Ф. Фребеля і К. Ушинського та можливості її використання у професійній підготовці мобільно зорієнтованого вчителя фізичної культури. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern. European dprospects of Ukraine: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. Р. 45–65.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Денисенко Н. Г. Особистісно зорієнтоване фізичне виховання у Новій українській школі (для підготовки майбутніх учителів фізичної культури) : навч.-метод. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 208 с.
 2. Денисенко Н. Г. Формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури: історико-педагогічний аспект. Серія 1. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури в контексті професійної мобільності (історичний аспект) : навч.-метод. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 168 с.
 3. Денисенко Н. Г. Формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури: методологічний аспект. Серія 2. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури в контексті професійної мобільності (методологічний аспект): навч.-метод. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 172 с.
 4. Бляшевська А. В., Найт Н. Ф., Денисенко Н. Г. Англійська мова за професійним спрямуванням (багатомовна комунікація у галузі фізичного виховання і спорту) : навч.- метод. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 100 с.
 5. Денисенко Н. Г., Стасюк Д. О. Я в рукотворному світі: Фребель педагогіка в дії : навч.- метод. посіб. для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 100 с.
 6. Денисенко Н. Г. Практикум з теорії та методики фізичного виховання: модульний курс, навч.-метод. посіб. для студентів спеціальності 014.11. Середня освіта (Фізична культура). Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. 210с.
 7. Денисенко Н. Теорія і методика фізичного виховання. Робочий зошит : навчально-методичний посібник-практикум для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) спорт освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». Луцьк: ФОП: Мажула Ю. М, 2022. 148 с.
 8. Денисенко Н. Г., Пуш О. А., Дишко О. Л. Щоденник переддипломної (безперервної) практики: для студ. ЗВО спец. 017 Фізична культура і спорт / укл. Н. Г. Денисенко, О. А. Пуш, О. Л. Дишко. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022. 76 с.
 9. Щоденник з пропедевтичної практики: для студ. ЗВО спец. 017 Фізична культура і спорт / укл. Н. Г. Денисенко, О. А. Пуш, О. Л. Дишко. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022.
  20 с.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Денисенко Н. Г. Задачний підхід і його роль у системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2018. Вип. 81. Т. 3. С. 254–259.
 2. Денисенко Н. Г. Погляди на мобільність у фізичному вихованні з позиції теорії андрагогіки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2018. Вип. 60. С. 256–262.
 3. Денисенко Н. Г. Крос-функціональна мобільність як складова формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Імідж сучасного педагога. 2018. № 1. С. 33–38.
 4. Денисенко Н. Г. Зв’язок особистісного і діяльнісного підходів у системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип. 4. Т. 1. С. 111–116.
 5. Денисенко Н. Г. Дуальна форма здобуття освіти як інструмент формування мобільних учителів фізичної культури для потреб Нової української школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. ДрагомановаСерія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2018. Вип. ЗК (97)18. С. 174–178.
 6. Денисенко Н. Г. Еволюція поняття «мобільність» упродовж ХІХ – поч. ХХ століття. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. Вип. 60. Т. 1. С. 224–229.
 7. Денисенко Н. Г., Бляшевська А. А., Гайдар Т. Ю., Найт Н. Ф. Поліфонія трактування проблеми цінностей у наукових студіях. Нова педагогічна думка. 2018. № 2 (94). С. 71–75.
 8. Денисенко Н. Г., Марчук С. С. Взаємозв’язок особистісного і діяльнісного підходів як гарантія формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон, 2018. Вип. 82. Т. 1.
  С. 107–112.
 9. Денисенко Н. Г., Тарадюк Д. О. Функції тьютора як педагога в системі професійної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2019. Вип. 66. С. 55–59.
 10. Денисенко Н. Г., Бортнюк Т. Ю., Найт Н. Ф., Стасюк Д. О. Інноваційна педагогіка Ф. Фребеля через онлайн-сервіс «PREZI». Інноватика у вихованні. 2020. Вип. 11. Т. 2.
  С. 109–120.
 11. Денисенко Н. Г., Марчук С. С., Найт Н. Ф. Компетентності з мобільним змістом у матрицях національних освітніх програм підготовки учителів фізичної культури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2020. Вип. 72. Т. 1. С. 157–161.
 12. Денисенко Н. Г., Марчук С. С., Табак Н. В., Найт Н. Ф. Компетентнісний підхід у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури у Сполучених Штатах Америки. Освітній дискурс. 2020. № 20 (2). С. 20–31.
 13. Денисенко Н. Г., Найт Н. Ф. Моделювання змісту концепції системи формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до іншомовної комунікації. Інноваційна педагогіка. Випуск 51, том 1. Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 178–183.
 14. Денисенко Н. Г., Найт Н. Ф. Середовищний підхід у формуванні готовності майбутніх учителів фізичної культури до іншомовної комунікації. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 89. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022.
 15. Денисенко Н. Г., Борбич Н. В., Марчук С. С., Чемерис І. В. Роль вибіркових освітніх компонентів у формуванні Soft Skills майбутніх вчителів нової української школи. Академічні студії. 2022. № . С. 23–25.

 

СТАТТІ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ І ВИДАННЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ

 1. KonokhO., Karabanov Y., Denysenko N., Sukhenko I., Koteliukh M., Shevchenko R. Features of Training Cadetsin Physical Educationin Military Institutions of Higher Education. SRP. 2020. 11(9). Р. 278–281. doi:10.31838/srp.2020.10.46. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Scopus).
 2. Денисенко Н. Г. Фребель – педагогіка в дії: теорія і практика. Virtus. 2020. November. № 47. Р. 108–126. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 3. Denysenko N. G., Dutchak Y. V., Viala O. M., Konovalska L. O. Ensuring the quality of preparation future teachers of physical culture in the conditions of them odernparadigmo feducation (methodo logical aspect). The scientific heritage. 2020. № 53. Р. 37–41. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 4. Денисенко Н. Г. Професіографічний підхід як складова формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Virtus. 2017. October. № 17. Р. 100–105. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 5. ДенисенкоН.Г., Бляшевська А. В., Бортнюк Т. Ю., Бахомент С. П., Найт Н. Ф., Тарадюк Д. О. Дуальний підхід у контексті запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. European humanities studies: State and Society. 2018. Issue 2. С. 180–196. (Видання проходить настрифікацію щодо внесення журналу до міжнародної наукометричної бази даних Scopus).

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Денисенко Н. Г. Оновлення змістового наповнення освітніх компонентів, визначених освітньо-професійною програмою 014 «Середня освіта (Фізична культура)» (на прикладі вибіркової дисципліни «Теорія і практика інноваційної фізичної культури». XXXIII Міжнародна науково-практична конференція «Trends in the development of science in the modern world», 23-26 серпня 2022 р., Грац, Австрія. С. 242–246.
 2. Денисенко Н. Г. Досвід моделювання нового освітнього середовища в системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. XV Міжнародна науково-практична конференція «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects», 14-16.08.2022, Берлін, Німеччина. С. 216–221.
 3. Денисенко Н. Г. Аналіз досвіду підготовки майбутніх учителів фізичної культури у комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж». I Міжнародна науково-практична конференція «Current trends in the development of modern scientific thought», 27–30 вересня 2022 р., Хайфа, Ізраїль. С. 294–299.
 4. Денисенко Н. Г. Сучасний стан підготовки професійно-мобільного вчителя фізичної культури для сучасної школи. XXXII Міжнародна науков-опрактична конференція «Modern development of science and the latest perspectives», 16–19 серпня 2022 р., Ванкувер, Канада. С. 175–180.
 5. Денисенко Н. Г., Дишко О. Л., Северіна Л. Є. Форми і методи підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах дистанційного навчання як організаційна інновація. XXXVI Міжнародна науково-практична конференція «The main prospects for the development of science in modern life», 13–16 вересня 2022 р., Варшава, Польща. С. 221–225.
 6. Дишко О. Л., Денисенко Н. Г. Впровадження оздоровчого фітнесу на заняттях з фізичного виховання студентської молоді:  матеріали VII науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «СУЧАСНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, РЕКРЕАЦІЇ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ» (17-18 листопада 2022 року, м. Харків). Харків, 2022. С. 67–69.
 7. Денисенко Н. Г., Дишко О. Л., Митчик О. П. Зв’язок професійної мобільності з ключовими компетентностями в системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Proceedings of the ХХXV International Scientific and Practical Conference SCIENCE, DEVELOPMENT AND THE LATEST DEVELOPMENT TRENDS, Paris, France, September
  06–09, 2022. С. 230–235.

Підвищення кваліфікації

2020

– Міжнародне підвищення кваліфікації. Wydzial Pedagogikii Psychologii Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej, Certyfikat № 0903/0110.03.2020, 180 godzin\5 credits.

– Міжнародне стажування «Фундація міжнародна», онлайн-навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи «Moodle» Сертифікат ES№ 2977/2020 45 годин (1,5 кредитів)

2021

– Курси підвищення кваліфікації при ВІППО Сертифікат № 6192-21 від 07.10.2021 р. 8 годин  (Дата видачі 08.10.2021 р.) Edera.

– Курси підвищення кваліфікації при ВІППО «Школа для всіх» Сертифікат від 09.11.2021 року30 год.  Свідоцтво АС 02139699/09746-21 від 03.12.2021 р. 36 годин

2022

– Міжнародне підвищення кваліфікації Люблін (Польща). «Неформальна освіта для здобувачів вищої освіти: досвід країн Європейського Союзу. Напрям: Досвід країн Європи та України (45 год, /1,5 ЄКТС). Сертифікат ES№10306/2022 від 10.10.2022

– Підвищення кваліфікації «Розлад дефіциту уваги та гіперактивність. Інклюзія в дії». ВСЕОСВІТА (3 години/0,02 кредити ЄКТС). Сертифікат №DH601934 від 08.11.2022.

– Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, «Нові вимоги і можливості». Prometheus (15 годин/ 0,5 кредитів ЄКТС) Сертифікат від 14.12.2022.

– Підвищення кваліфікації «Дизайн – мислення в школі». Prometheus.
30 годин/1 кредит ЄКТС  Сертифікат від 18.12.2022.

– Підвищення кваліфікації «Діалог та медитація: Шляхи до порозуміння. Prometheus (30 годин/1 кредит ЄКТС). Сертифікат від 18.12.2022.

– Тренінг. Національний олімпійський комітет України. «Всеукраїнський олімпійський урок» (15 годин/0,5 кредитів ЄКТС). Сертифікат № 399 від 28.09.2022.

 

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Гарант освітньо-професійної програми за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
 2. Член підкомісії за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт Науково-методичної комісії із загальної, професійної освіти та спорту сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
 3. Член разової спеціалізованої вченої ради з галузі знань
  01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.
 4. Член редакційної колегії наукового фахового видання «Академічні студії», засновником якого є КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

 

Наукова бібліометрія:

https://orcid.org/0000-0001-5730-0221 – Денисенко Наталія Григорівна

Google – Академія

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5e04BZsAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: Zaochnevid@gmail.com