Творче об’єднання «Гранослов»


Інтенсивний розвиток сучасної видавничої справи зумовлює потребу у знаннях методики аналізу й удосконалення текстових матеріалів у зв’язку з підготовкою їх до друку. Творче об’єднання «Гранослов» має на меті ознайомити студентів із загальнотеоретичними питаннями літературного редагування, забезпечити оволодіння методикою роботи з композиційною, тематичною і фактологічною структурами тексту, його лексико-стилістичним оформленням; формувати вміння редагувати тексти різних видів (опис, роздум, розповідь), жанрів (замітка, нарис, стаття тощо) і працювати зі зверстаним текстом.

Для опанування технологією редакторської праці майбутньому спеціалістові необхідно мати знання із суміжних до редагування дисциплін: лінгвістики, логіки, психології тощо. Представлений курс узагальнює знання майбутнього фахівця з цих дисциплін, формує його мовну культуру і сприяє виробленню практичних навичок роботи з конкретним текстом.

Головні завдання курсу:

1) ознайомити студентів з особливостями редакторського аналізу тексту як методу об’єктивної характеристики й оцінки, а також визначити шляхи вдосконалення рукопису в процесі його підготовки до друку;

2) опрацювати нормативну базу редагування;

3) забезпечити оволодіння студентами методикою редагування, прийомами й засобами реалізації рекомендацій, сформульованих упродовж редакторського аналізу: різними видами правки, технікою аналізу тематичної, композиційної та логічної організації тексту, роботою з фактологічним матеріалом, коректурними знаками;

4) розкрити особливості редагування текстів різних видів і жанрів;

5) забезпечити оволодіння студентами методикою редакційно-технічної обробки рукопису і коректурних відбитків, навчити працювати зі зверстаним текстом.

Результати роботи творчого об’єднання «Гранослов» продемонстровані в наукових виданнях викладачів та студентів Луцького педагогічного коледжу.