Військово-патріотичний клуб «Патріот»


Робота військово-патріотичного гуртка «Патріот» здійснюється на підставі Указу Президента України № 580/2015 від 13 жовтня 2015 року «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016- 2020 рр.». 

Мета гуртка:

 • розвиток у молоді патріотичної свідомості, готовності до самореалізації в основних сферах життя суспільства, в тому числі  його захисту;
 • залучення її до участі у військово-патріотичній роботі коледжу;
 • сприяння виробленню в гуртківців патріотичних почуттів, любові до Батьківщини, пошани до її славного минулого;
 • формування у студентів позитивного ставлення до військового обов’язку та розвитку бажання служити в лавах Збройних сил України.

Завдання гуртка:

1.Виховні:

 • розвиток громадянської позиції та патріотизму як найважливіших духовно- моральних і соціальних цінностей;
 • сприяння формуванню й розвитку внутрішньої готовності до виконання громадянського обов’язку;
 • сприяння формуванню та розвитку відповідальності й дисциплінованості;
 • здійснення роботи щодо формування позитивного світогляду й відповідних позицій із основних, соціальних, історичних, моральних, політичних і військових проблем;
 • сприяння формуванню й розвитку таких якостей, як повага до закону, стійкість, взаємовиручка, мужність, хоробрість, вміння долати труднощі.

2.Навчальні:

 • формування знань, вмінь та навичок із дисципліни, що вивчається, як основи їх професійної підготовки;
 • розвиток культури і освіти;
 • ознайомлення з правилами та обов’язками громадянина України, що є основою для формування й розвитку його правової свідомості;
 • формування вмінь, знань і навичок для виживання в екстремальних умовах.

3.Розвиваючі:

 • сприяння збереженню і зміцненню здоров’я дітей;
 • фізичний розвиток через систему і зміст роботи об’єднання;
 • формування психологічної врівноваженості.

Під час занять в « Патріоті» студенти отримують сформоване почуття національної гордості, патріотизму, поваги до історичного минулого народу,  високий рівень відповідальності, організованості, самодисципліни. Практичні занняття покращують фізичне та моральне здоров’я студентів. Спілкування викликає неабиякий інтерес до військових професій, високий рівень внутрішньої мотивації до військової служби.

Члени військово-патріотичного гуртка є активними учасниками заходів в КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР та в м. Луцьку. Студенти відвідують поетичні вечори, виставки, години пам’яті, пов’язані з історією рідного краю.