Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire) – międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju, niezależnie od zróżnicowania materialnego, kulturowego i klasowego. Ma status organizacji doradczej przy UNESCO.Współpraca międzynarodowa przyczynia sie do tworzenia ogólnoludzkiego porozumienia w sprawach zdrowia i edukacji dzieci w okresie przedszkolnym. OMEP dąży do podnoszenia poziomu wychowania przedszkolnego. Popiera i inicjuje badania naukowe oraz różne formy wymiany doświadczeń zmierzające do zapewnienia dziecku prawa do rozwoju. Interweniuje, gdy naruszane są prawa dziecka.

«УкраїноАмериканська асоціація працівників вищої школи»(Ukrainian American association of College Educators) – громадська організація , яка є добровільним об’єднанням громадян України та інших країн світу, створена на засадах професійної належності та об’єднує представників освітянської професії – викладачів та адміністраторів закладів вищої освіти, науковців, публічних діячів та інших. Основними завданнями Асоціації є:  налагодження, розвиток та підтримка міжнародних контактів і зв’язків; здійснення обміну досвідом, співробітництво з міжнародними організаціями такого ж напрямку діяльності; проведення конференцій, семінарів та інших заходів; здійснення обмів делегаціями молоді, вчених, дослідників, викладачів, фахівців різних галузей знань; прийняття і реалізація проектів і програм Асоціації для реалізації їх на території України та за її межами.

http://www.uaace.org/

 Центр українсько-європейського наукового співробітництва – громадська організація, створена в 2010 році в м. Одесі. Пріоритетними напрямами діяльності ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва»      є допомога вченим України в участі у міжнародних наукових конференціях        і в науково-педагогічних стажуваннях, які відбуваються на території країн Європейського Союзу, вивчення досвіду діяльності вищих навчальних закладів та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти й науки держав Європейського Союзу щодо організації навчального процесу у вищих школах     і щодо наукової діяльності. 

Cuiavian University in Włocławek is a non-state-owned college founded in 1995 by the Włocławek Scholarly Association. The CU offers courses at the bachelor’s degree, master’s degree and post-graduate levels in the following faculties: Administration, Economics, Pedagogics, National Defence, Vocational safety, Construction, Logistics, Transport, Nursing, Nutrition and Physiotherapy. Within each faculty course there are certain specialties. The College also offers a wide range of post graduate courses.