Період2017 – 2021

 

Дурманенко Євгенія Аристархівна – 1, 3, 4,6, 12, 19.

 

1

1.Дурманенко Є.А.Теоретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації. Науковий вісник  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. 2017 р.  № 2(304) .136с. С. 6-11.

 1. Дурманенко Є.А. Діалогічна міжособистісна взаємодія викладача і студентів як умова організації освітнього процесу в закладі вищої освіти. Є.Дурманенко, І.Кліш. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки №11(395). 2019.  С. 24-30.
 2. Дурманенко Є.А. Візуалізація як ефективний метод вивчення педагогіки студентами. Бартків О.С., Смалько О.В.  Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика Серія: Педагогіка. Випуск 8 (15), 2020. С. 10-16.
 3. Дурманенко Є.А. Елементи дистанційного навчання в процесі вивчення курсу «методика виховної роботи». Є.Дурманенко, О. Бартків. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. № 1 (16). 148 с. С. 56-61.
 4. Дурманенко Є.А. Тестовий контроль на заняттях з педагогіки.Є.Дурманенко, О. Бартків. Вісник Запорізького національного університетуПедагогічні науки № 1 (37). Ч.1. (2021). С. 40-46.
 5. Belkina-Kovalchuk, O., Durmanenko, Е., Martyniuk, Т., Petruk, V., Cherneta,S. SchoolMediationas A MeansofPreventingSocialMaladjustmentofStudentsfromRiskGroups. Scopus. Journal of IntellectualDisability – DiagnosisandTreatment, Vol. 9 No. 5 (2021), p.546-554.DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2021.09.05.13
 6. Durmanenko, E., Cherneta, S., Bychuk, I., Voloshenko, M., &Tbinskiy, Y.  Elvalordelapaternidadconscientecomodirecciónprioritariaenlaformaciónprofesionaldelostrabajadoressociales. Revista de la Universidad del Zulia, Número Especial, Noviembre 2021. CienciasdelaEducación. Vol. 12 Núm. 35 (2021), р. 85-105. 

 

3

 1. Дурманенко Є.А. Діяльність соціального педагога в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Бартків О.С., Дурманенко Є.А. Навчально-методичний посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 300с (Наказ № 45 від 26 травня 2017 року)/ (4,5 авт.арк.)
 2. Волинська наукова педагогічна школа : біографічний довідник / уклад.: О. А. Косинська, Є. А. Дурманенко, О. Л. Дурманенко ; за ред. О. А. Косинської. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 284 с. (Обсяг 22,90 ум. друк. арк., 7,9 авт.)
 3. Дурманенко Є. Конфлікти в сім’ї: причини виникнення та методи вирішення: колективна монографія. ВНУ імені Лесі Українки / За ред. В. Петровича, С.Чернети. Луцьк: Волиньполіграф, 2021, 323 с.  с. 89– (1.5 авт.арк.)

 

4

 • Дурманенко Є. А. Діяльність соціального педагога в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку : навчально-методичний посібник. О. С. Бартків, Є. А. Дурманенко. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 300 с.
 • Дурманенко Є. А. Педагогічна конфліктологія.Педагогіка вищої школи: навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, І  Остапйовського. Луцьк : Вежа-Друк, С. 210-226.
 • Дурманенко Є. А.Інноваційні процеси в соціальній роботі. Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми :навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. Луцьк :Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. С. 134-
 • Дурманенко Є. А.Педагогічна конфліктологія. Соціальна робота: навчально-методичне забезпечення магістерської програми :навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. Луцьк:Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. С. 342-

 

12

1.Дурманенко Є.А.  Інтегративний підхід до організації діяльності соціальних служб. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (31 травня – 1 червня 2018 р.). А. В. Лякішева (заг. ред.), П. М. Гусак, І. Б. Кузава та ін. у 2 т. Т. 1. Луцьк: ФОП Покора І. О., 2018. С.111-114.

 1. Дурманенко Є. Клубна робота як одна з форм виховання у студентів відповідального ставлення до батьківства. О. Бартків, Є. Дурманенко, О. Смалько. ConferenceProceedingsofthe 7th InternationalScientificConferenceProblemsandProspectsofTerritories’ Socio-EconomicDevelopment (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). TheAcademyofManagementandAdministrationinOpole, 2018; ISBN 978-83-62683-253; pp. 345. Р.174-176.
 2. Дурманенко Є.А. Прогностичні уміння як критерій компетентності викладача. Бартків О.С. Материалы X Международной научно-практической конференции «Scientificachievementsofmodernsociety» 27-29 мая 2020 года. Ливерпуль, Великобритания. С. 460-465.
 3. DurmanenkoYevheniiaArystarkhivna. Resourcingofthehighereducationalinstitutionasanobjectofmanagement. YevheniiaArystarkhivnaDurmanenko, OlenaAnatoliivnaKosynska.  DanubeScientificJournal. 2018. № 1.  S.16-18.
 4. Дурманенко Є.А. Специфіка організації моніторингового дослідження в управлінні закладом освіти. Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12–15 жовтня 2020 року) / за заг. ред. В.З. Антонюка. Луцьк : ФОП Іванюк В. П., 2020. 348 с. С.332-334.
 5. Дурманенко Є.А. Основні напрями оптимізації соціальної реабілітації людей похилого віку. Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський і національний вимір: Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції (27–29 травня 2021 року) / за заг. ред. С.Ю.Чернети. Луцьк: ФОП Іванюк В. П., 2021. 208 с. С.76-80.
 6. Дурманенко Є. Соціальна робота з дітьми з розладами аутистичного спектра. HUMANITAS.Вид.дім «Гельветика». Вип.1. 2021. С.15-21.

 

19

 1. Член НО «Центру українсько-європейського наукового співробітництва» (2020)
 2. Почесний член ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», посвідчення № 0035 (реєстраційний номер 44094570)