Період: 2016 – 2021 рр. (декретна відпустка: 2017–2019 рр.)

 

Горбач Надія Василівна – 1, 10, 12, 14.

Кафедра філології

 

1

1.Горбач Н. В.Весенний календарно-обрядный фольклор Подляшья и соседних регионов: сравнительный аспект. Res Humanitariae. 2016. С. 128–144.

  1. Горбач Н. В., Здіховська Т. В. Жанр авторської казки у дитячій літературі: витоки і перспективи. Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. 2016. №1: Педагогічні науки. Т. 1. С. 39–44.
  2. Горбач Н. В., Здіховська Т. В. Використання синонімічної лексики у професійному мовленні. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 2. С. 16–24.
  3. Горбач Н. В., Здіховська Т. В. Вигукові фразеологізми з емоційно-оцінним значенням у прозі Б. Лепкого та У. Самчука: семантичний і функційно-стилістичний Аспекти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2017. Вип. 65. С. 116–119.

5.Горбач Н. В., Здіховська Т. В. Розвиток образномовленнєвих умінь молодших школярів на уроках рідної мови. Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. 2019. №2: Педагогічні науки. С. 12−16.

6.Горбач Н. В. Особистісно орієнтоване навчання на уроках рідної мови у початковій школі. Науковий вісник СНУ: Педагогічні науки. № 11 (395). Луцьк, 2019. С. 31– 36.

7.Горбач Н. В., Антонюк К. В. Жанрова специфіка фолк-джаз роману-феєрії «Рай-Мир» Сергія Цюриця. Наукові записки ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Літературознавство. Випуск 4 (94). Київ, 2019. С. 49–63.

8.Горбач Н. В. Техніка сторітеллінгу в педагогічній практиці. Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2021. Вип. 3. Т 1. С. 187–191.

9.Горбач Н. В. Орфоепічна грамотність як важлива складова формування педагогічної майстерності.  Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». 2021. Вип. 1. С.13–18.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WXXdlRoAAAAJ&hl=uk

 

10

  1. Ministersnvo edukacji narodovej. Polsko-ukraińska rada wymiany młodzieży. Project «U stóp moich kraina dostatkóv і krasy: Adam Mickievicz і Ukraina», w dniach 7–18 września Проєкт Польсько-української ради обміну молоддю «Адам Міцкевич і Україна», 7–18 вересня, 2020 р. (KRS: 0000626881).

 

12

  1. Горбач Н. В., Здіховська Т. В. Роль вигукових фразеологізмів у прозі Б. Лепкого та В. Самчука. IScience: Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов. Т. 5. Вип. 10. С. 98–104.  (РИНЦ, Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки)
  2. Горбач Н. В. Література рідного краю: можливості та перспективи у початковій школі. Logos. The results of scientific mind’s development: 2019. P. № 2. P. 50–54. DOI 10.36074/22.122019.v2.15(Зарубіжне наукове видання, Google Scholar, ORCID, OpenAIRE)
  3. Горбач Н. В. Початкова рідномовна освіта в особистісно орієнтованому вимірі. Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі.  Збірник матеріалів та тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 листопала 2019 р. К., 2019. С. 19–27. (Наукове видання України)
  4. Горбач Н. В. Роль літератури рідного краю у формуванні кола читацьких інтересів молодших школярів. IScience: Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов.  Переяслав-Хмельницкий, 2019.  Вып. 10 (54), Ч. 5. С. 37–42. (РИНЦ, Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки)
  1. Горбач Н. В. Тенденції неофольклоризму у творчості волинського письменника Сергія Цюриця. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти. Збірник матеріалів конференції. Луцьк, 2020. С. 214–216. (Тези)

 

14

Робота в складі журі І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  (Луцьк, 2021рр.)

 

Керівництво студентами, що зайняли призове місце в І етапі на Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика:

Котюга Ольга, 32 ПО (І місце: 2021–2022 н.р.)

Гулюк Дарія, 31 ММ (ІІІ місце: 2021–2022 н.р.)