Період2017 – 2021

 

Гургула Роман Іванович – 4, 12, 14

 

4

 1. П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 1: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упоряд.: Р. І. Гургула, В. В. Зиско, А. Ю. Кругляченко. – Луцьк: Терен, 2017. – 48 с.
 2. П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 2: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упорядники: Р. І. Гургула, В. В. Зиско, Л. В. Мельник. – Луцьк: Терен, 2017. – 48 с.
 3. П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 4: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упорядники: Р. І. Гургула, І. М. Єфремова, І. В. Кіц. – Луцьк: Терен, 2017. – 56 с.
 4. П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 3: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упорядники: Р. І. Гургула, А.Ю. Кругляченко, Т.В. Горобець. – Луцьк: Терен, 2019.– 52 с.
 5. Педагогічний репертуар зарубіжної вокальної музики для баса та баритона. Вип. 1: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упорядники: Р. І. Гургула, Н. М. Павлюк, С. П. Ябковська. – Луцьк: Терен, 2019. – 72 с.

 

12

 1. Єфремова Ірина, Гургула Роман. Принципи і методи фортепіанної школи Л.В. Ніколаєва у контексті проблем сучасної музичної педагогіки // Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 травня 2017 року. – Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. – С. 122-126.
 2. 2. Гургула Р. І. Завдання словесного аналізу музичних творів / Р. І.Гургула, І. М. Єфремова // Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 листопада 2017 року у м. Полтава: зб. наук. праць «ЛОГОЕ» / відп. за випуск Голденблат М. А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Одеса: Друкарня «Друкарик», 2017. – т. 8.– С. 92-95
 3. Гургула Р. І. Педагогічні чинники процесу професійної підготовки майбутньго педагога-музиканта // SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Манчестер, Великобританія, 26-28 грудня 2020 р.). Манчестер, Великобританія, 26-28.12.2020 р. – №3(39) – С. 1102-1106.
 4. Гургула Р. І. Питання специфіки музично-виконавського мислення // VI Міжнародна наукова конференція з фундаментальних наук, мистецтва, бізнесу та освіти, інтернет-технологій і суспільства «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society» (м. Стокгольм, Швеція, 23-26 лютого 2021 р.). Стокгольм, Швеція, 23-26.02.2021 р. – С. 59-63.
 5. Гургула Р.І. Специфіка професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя музики // V Міжнародну науково-практичну конференцію «Trends in science and practice of today» (м. Анкара, Туреччина, 19-22 жовтня 2021р.). Анкара, Туреччина, 19-22.10.2021р. – С. 263-266.

 

14

 1. Артемук Даниїл, 41 «Музичне мистецтво», дистанційна участь у Канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості «ТОРОНТО 2021», Париж – Торонто, 31.05.2021, результат – диплом лауреата І ступеня. Клас викладача фортепіано Гургули Р. І.
 2. Артемук Даниїл, 41 «Музичне мистецтво», дистанційна участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Music Universe», м. Одеса, 24-26.06.2021, результат – диплом лауреата ІІ ступеня. Клас викладача фортепіано Гургули Р. І.