Період 2017 –  2021

 

Ярощук Наталія Петрівна – 1,4,12,19

 

1

 1. Ярощук Н.П. Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання в коледжі. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 1. С. 117–122.
 2. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Вплив сім’ї на становлення особистості обдарованої дитини. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк, 2018. № 2 (9). С.127–132.
 3. Мельничук О.В., Ярощук Н. П. Психологічна готовність майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзії. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць. 2019. №1. Т. 2. С. 79–83.
 4. Мельничук О., Ярощук Н. Інклюзивна освіта як засіб соціальної адаптації та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: науковий журнал. 2020. №4 (408). С. 135–140.
 5. О.П. Шевчук, Н.П. Ярощук. Теоретико-методологічна модель впливу майндфулнес практик на особистість вчителя. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» : збірник наукових праць. 2020. Том 6. №2. С. 67–73.
 6. Ярощук Н.П. Ефективність педагогічної взаємодії в умовах дистанційного навчання. Вісник Львівського університету. Серія Психологічні науки. Випуск9. Львів, 2021.С. 277-284.

 

4

 1. Ярощук Н.П. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт з дитячої психології. Луцьк, 2017. 53 с.
 2. Державна атестація з педагогіки та психології. Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ступеня «бакалавр»: навчально-методичний посібник / Уклад. Н.В. Борбич, Л.І. Боремчук, А.О. Бубін, С.О. Міліщук, Н.П. Ярощук. 3-тє вид, перероблене і доп. Луцьк, ПП. Іванюк В.П., 2017. 194 с.
 3. Атестація з педагогіки дошкільної та психології (загальної та дитячої). Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього ступеня бакалавр: навчально-методичний посібник / Уклад. А. О. Бубін, С. О. Міліщук, Н. П. Ярощук. 4-те вид. перероблене і доповнене. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 213 с.
 4. Програма атестації здобувачів вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта» у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та дисциплін вільного вибору студентів відповідно до професійної кваліфікації освітнього ступеня «бакалавр»/ уклад. С. С. Марчук, Н. П. Ярощук. Луцьк : КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2020. 17 с.

 

12

 1. Ярощук Н.П. Особливості психодіагностики дітей дошкільного віку. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 10). Луцьк, 2017. С.157–163.
 2. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Теоретично-практична підготовка студентів Луцького педагогічного коледжу до роботи в умовах інклюзії. Київський науково-педагогічний вісник. Науковий журнал. 2018. № 13 (13). С. 54–59.
 3. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Специфіка пізнання дошкільником з порушенням зору простору і часу. Сучасний світ і незрячі: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. 19-21.09.2018 р. Луцьк, 2018. С. 122–124.
 4. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Профілактика та корекція агресивності у старших підлітків. Сучасна наука та освіта Волині : зб. Матеріалів наук.-практ. конф. 22.11. 2018 р. Володимир-Волинський, 2018. С. 495–498.
 5. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Ігрові технології як засіб підвищення ефективності навчальної діяльності. Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2018.  С.58-61.
 6. Ярощук Н.П. Особливості міжособистісних конфліктів у системі педагог-старший підліток. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалівV Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11 грудня 2018 р. Луцьк, 2018. С. 56–59.
 7. Ярощук Н.П., Мельничук О.В. Теоретично-практична підготовка студентів Луцького педагогічного коледжу до роботи в умовах інклюзії Київський науково-педагогічний вісник. Науковий журнал. № 13 (13). С. 54–59.
 8. Ярощук Н. П. Втілення ідей В. О. Сухомлинського в сучасному закладі освіти. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського при організації виховної роботи зі студентами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Методичні рекомендації на допомогу куратору групи. Луцьк, 2019. С. 33–36.
 9. Ярощук Н.П.  Втілення ідей В. О. Сухомлинського в сучасному закладі освіти. Виховна робота в умовах закладу вищої освіти: система, досвід, інновації. Луцьк, 2019. С. 101–104.
 10. Ярощук Н.П. Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП. Сучасний світ і незрячий: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. 24-26 вересня 2019р. Луцьк. 2019. С. 211–216.
 11. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Проблема психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 12 грудня 2019 р. Луцьк, 2019. С. 53–55.
 12. Ярощук Н.П. Використання методів арт-терапії в роботі практичного психолога. Теорія контрольності та актуальні проблеми сучасної психології: матеріали наукових читань, присвячених 115-й річниці від дня народження Ярослава  Івановича  Цурковського – відомого українського вченого-психолога, громадського діяча. 20 лютого 2020 р. Львів. С. 113–116.
 13. О. В. Мельничук, Н. П. Ярощук.Формування професійної готовності студентів Луцького педагогічного коледжу до інноваційної діяльності в умовах інклюзії. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірн. Матеріалів VІІІ Всеукраїнськ. науково-практичн. Інтернет-конференц. 4 квітня 2020 р. Луцьк, 2020. С.320–323.
 14. Ярощук Н.П. Проективні малюнкові методи у психодіагностиці. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. 20 травня 2020 року. Луцьк, 2020. С. 344–
 15. Шевчук О.П., Ярощук Н. П. Психотерапевтичний потенціал казок Василя Сухомлинського. Збірник матеріалів V педагогічних читань «Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі». 11.2020р. Луцьк, 2020. С. 120–124.
 16. Наталія Ярощук, Ірина Чемерис. Особливості впровадження віртуальних університетів. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 27 лютого 2021 р.  Луцьк,  С.61–63.
 17. Мельничук О.В., Ярощук Н.П. Інформаційна компетентність учасників освітнього процесу в умовах пандемії. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. 14 квітня 2021 р. Луцьк, 2021. С.137-139.
 18. Мельничук О., Ярощук Н. Професійна підготовка студентів педагогічного коледжу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами: Збірник наукових робіт учасників круглого столу та науково-методичного семінару. 19 березня 2021 р. Вісник педагогіки і психології. Вип. 27. Київ, 2021. С. 102-105.
 19. Ярощук Н.П. Використання арт-терапії в роботі практичного психолога закладу освіти. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково- практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково- освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП «Росток А. В.Т.». 2021. С. 357–

 

19

Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів»

Член Волинської обласної громадської організації ОМЕП

ГС «Національна психологічна асоціація України» (2021)