Період2017 – 2021

 

Іванова Наталія Володимирівна – 1, 5, 7, 12, 19

 

 1. Іванова Н.В. Ситуація мислення в ґенезі інтелектуальної діяльності. Гілея. 2016. 105 (№2), С. 207-211. (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія))
 2. Іванова Н.В. Ґенеза мислення в модальності можливості самоздійснення людини: соціософський контекст. Гілея. 108 (5), С. 122-125. (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія))
 3. Іванова Н.В. Креатив мислення в стратегіях соціокультурних і методологічних рефлексій. Гілея. 110(7), С. 267-271. (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія))
 4. Іванова Н.В. Параметри «лінійного» та «продуктивного» мислення в інтелектуально-рефлексивній діяльності. Гілея. 109 (6), С. 143-146. (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія))
 5. Іванова Н.В. Енергії життя в мисленнєвих рефлексіях раціонального та ірраціонального. Гілея. 107 (4), С. 231-234. (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія))
 6. Іванова Н.В. Змістовий вибір мислення в ґенезі циклічного поступу: соціофілософський аспект. Гілея. 106 (3), С. 198-201. (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія))
 7. Іванова Н.В. Інтенції творчого мислення в трансформаціях середньовічної метафізики: соціально-філософський аспект. Гілея. 111(8), С. 170-174. (Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія))
 8. Іванова  Н.В. Гуманітарне мислення в соціокультурному досвіді пізнання і розуміння. Актуальні проблеми філософії та соціології. 12.
  С. 47-51. (Index Copernicus (Польща)
 9. Іванова Н.В. Концептуалізація проблеми мислення в науці та культурі нового часу: аксіологічний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філософські науки. 2016. 9 (334). С. 27-33.
 10. Іванова Н. «Дух» як фактор формування свідомості та гуманітарного знання. Софія. 2 (6). С. 88-91.
 11. Іванова Н.В. Мислення як фактор розвитку новоєвропейської культури і науки. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. 2016.  С. 127-135.
 12. Іванова Н.В. Мислення як фактор самотворення людини: ситуація антропоезису. Філософські обрії: науково-теоретичний журнал. 2016. 36. С.70-79.
 13. Іванова Н.В. Модифікації «добра» і «зла» в мисленнєвих рефлексіях теоцентризму: соціофілософський аспект. Філософські обрії: науково-теоретичний журнал. 2016. 35. С. 49-58.
 14. Іванова Н.В. Соціокультурна реальність епохи модерну в опозиції раціонального та ірраціонального. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2016. 6 (15), С. 95 -102.
 15. Іванова Н.В. Ціннісний зміст «духовного» в реалізації смислів життя індивіда: соціально-філософський аналіз. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. 2016. 66. С. 26-36
 16. Ivanova N. The phenomenon of spiritual in dimensions of irrational: the context of intuition and faith. Психологія і суспільство. 3. С. 6-12.
 17. Іванова Н.В. Знання та мислення в континуумі теоцентризму. Актуальні проблеми філософії та соціології. 16. С. 41-44. (Index Copernicus (Польща)
 18. Іванова Н.В. Мислення як діяльність у вимірах смислу та інтерпретації. Науковий журнал «Science Rise». 2017. 1(30), С. 51-55. (Index Copernicus)
 19. Іванова Н.В.Праця як феномен продуктивного мислення : сучасна інтерпретація ідей К. Ушинського в контексті виховання «людини щасливої». Інноваційна педагогіка. 10 (1). С. 30-34.  (Index Copernicus International (Республіка Польща)
 20. Іванова Н.В. Наратив казки в реалізації програми «Філософія для дітей». Освіта та розвиток обдарованої особистості.  2. С. 29-34.
 21. Гальченко М.С., Борінштейн Є.Р., Іванова Н.В., Ільїна Г.В. Візуальні метафори в цифровому освітньому просторі. ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2021. Том 81. №1. С. 1-14

Theoretical Aspects Of The Organizational And Pedagogical Conditions Of Creative Self-Development Of Distance Learning Students. International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.21. No.5. May 2021. S. 231-236. http://paper.ijcsns.org/07_book/202105/20210532.pdf?fbclid=IwAR2RzXZeeHvlrqUbn1ePm4al6lddBhOuhMUoUuL_1DFPL_ripcwtUEKkt90

 

5

Доктор філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та  історія філософії (диплом ДД №006962 від 11.10.2017), захист дисертації на тему: «Духовно-онтологічні стратегії мислення», Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

 

7

Офіційний опонент на захисті кандидатських дисертацій:

 1. Бадюл Оксана Станіславівна (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2010;
 2. Мікулак Наталія Михайлівна (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2011
 3. Тодорова Світлана Миколаївна (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2012
 4. Бондар Лілія Василівна (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2013
 5. Юшкевич Юля Сергіївна (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2014
 6. Кухарук Олег Олексійович (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2016
 7. Сайфудінова Олена Валеріївна (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2019
 8. Маді Галина Іванівна (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2021
 9. Самчук Лариса Сергіївна (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2021

 

Офіційний опонент на захисті докторських дисертацій:

 1. Прокопович Лада Валеріїва (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2020
 2. Атаманюк Зоя Миколаївна (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»), Одеса, 2021

 

 

12

 1. Іванова, Н.В. Дошкільна освіта в топосі духовно-онтологічних стратегій мислення. Психологія. Цінності. Духовність : Міжнародна науково-практична конференція.  28-29 вересня 2017. Луцьк : Волиньполіграф. С. 108-114
 2. Іванова, Н. В. Мислення як фактор самореалізації особистості. Особливості сучасного мислення особистості в умовах ціннісних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція. 24 жовтня 2017. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. С. 24-32.
 3. Іванова Н.В. Культура мислення як фактор розуміння розвитку суспільства. Методологія та технологія сучасного філософського пізнання : ІV Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та науковців. 25-25 травня 2018. Одеса : ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». С.87-92.
 4. Іванова Н.В. Топос дошкільної освіти в духовно-онтологічних стратегіях мислення.  Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16 травня 2018 року. Луцьк : Луцький педагогічний колледж. C. 103-109.
 5. Іванова Н.В. Підготовка фахівця дошкільної освіти в контексті духовно-онтологічних стратегій мислення. Актуальні проблеми педагогічної освіти європейський і національний вимір : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 31 травня – 01 червня 2018 року. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. C. 143-146.
 6. Іванова, Н.В. Смислові інтенції в умовах сучасності: ситуація вибору. Штучний інтелект contra людський мозок : перспективи обдарованості в динаміці інформаційного світу Міжнародна науково-практична конференція. 24 жовтня 2018. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. С. 46-54.
 7. Іванова, Н.В. Методологічні вектори дошкільної освіти в топосі сучасного мислення. Молодий вчений. 2018. №12.1 (64.1) грудень. С. 1-4 (ScholarGoogle,OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 8. Іванова Н. Праця як феномен продуктивного мислення в сучасній інтерпретації ідей К.Д.Ушинського. Збірник матеріалів третіх педагогічних читань «Актуальні ідеї К.Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді» з нагоди 195-річя від дня народження. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 21-26.
 9. Іванова Н.В. Педагогіка Фрідріха Фребеля і сучасний український освітній простір дошкілля: інтерпретація смислів. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі : лінгвістичний та психологічний аспекти. І Міжнародна науково-практична конференція. 11-12 квітня 2019. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки. С. 249-253.
 10. Іванова Н.В. Праця як фактор виховання «людини щасливої»: філософсько-освітнє осмислення ідей К. Ушинського. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей : ХІІ Міжнародні філософсько-економічні читання. 30-31 травня 2019. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи». С. 194-200.
 11. Іванова Н.В. Інноваційні підходи до підготовки фахівця дошкілля: філософсько-освітній аспект. Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : Міжнародна науково-практична конференція. 10-11 травня 2019. Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». С. 43-46.
 12. Іванова Н.В. Ціннісні пріоритети педагогіки Фрідріха Фребеля в контексті соціокультурних змін сучасного дошкілля. Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та науковців. 24-25 травня 2019. Одеса : ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського». С.
 13. Іванова Н.В. Педагогіка Фрідріха Фребеля і сучасний український освітній простір дошкілля: інтерпретація смислів. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі : лінгвістичний та психологічний аспекти. І Міжнародна науково-практична конференція. 11-12 квітня 2019. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки. С. 249-253.
 14. Іванова Н.В. Топос дошкільної освіти в духовно-онтологічних стратегіях мислення. ІІВсеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні проблеми  реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів». Рівне, 2019. С.40-42.
 15. Іванова Н.В. Антропологічні виклики педагогіки Фрідріха Фрабеля в інтерпретації смислів сучасного українського дошкілля. Геніальність і обдарованість : перспективи творчості в ситуації інформаційного світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 жовтня 2019 р. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. С. 49-54.
 16. Іванова Н. В. Інноваційність педагогіки Фрідріха Фребеля в універсумі дитинства українського дошкілля. Соціальні та гуманітарні технології :філософсько-освітній аспект : матеріали VI науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 р. Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2020. С. 120-125.
 17. Іванова Н.В. «Серце віддаю дітям» в пайдейї любові Василя Сухомлинського. Збірник матеріалів V педагогічних читань «Актуальні ідеї В.О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі». Луцьк, 2020.С.48-53.

 

19

 1. Член громадської організації Волинь-ОМЕП
 2. Член громадської організації «Академія розвитку особистості»