Період: 2017 – 2021

 

Хомярчук Алла Петрівна – 3, 12, 19

 

 

3

 1. Беспарточна О., Замелюк М., Левицька В., Хомярчук А. Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: теорія і технологія. Навчальний посібник. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2021. 155 с. (6,45 д. а.)

 

12

 1. Хомярчук А. П. Година спілкування з елементами тренінгу «Казкотерапія для дорослих і дітей» (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського). Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського при організації виховної роботи зі студентами: методичні рекомендації на допомогу кураторам груп / упорядники С. П. Бахомент, О. В. Мельничук. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. С. 57–60.
 2. Хомярчук А. П. Значення праці в житті людини у спадщині К. Д. Ушинського. Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірник матеріалів Четвертих педагогічних читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського (27 лютого 2020 року, місто Луцьк, Луцький педагогічний коледж) / уклад. С. С. Марчука. Луцьк: Волиньполіграф, 2020. С. 92–94.
 3. Хомярчук А. П. Психологічні засади формування творчості  молодших школярів засобами мистецтва. Теорія контрольності та актуальні проблеми сучасної психології: матеріали наукових читань, присвячених 115-й річниці від дня народження Ярослава Івановича Цурковського – відомого українського вченого-психолога, громадського діяча (20 лютого 2020 р., м. Львів). Львів, 2020. С. 166–171.
 4. Хомярчук А., Ковальчук І. Розвиток творчих здібностей засобами трудового навчання молодших школярів. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції. Луцьк: Волиньполіграф, 2020. С. 348–353.
 5. Хомярчук А., Бугайчук В. Особливості естетичного виховання здобувачів освіти засобами вивчення народних промислів і ремесел. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: матеріали ІV Всеукраїнської науково практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. 20 травня 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 307–308.
 6. Хомярчук А. П. Роль профкому у формуванні професійних компетентностей студентів. Збірник матеріалів  Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі». 11 червня 2020 р. Київ : Четверта хвиля. С. 86–90.
 7. Хомярчук А. П. Вишивка як елемент національної культури у творчості Олени Пчілки. Освіта та виховання в родині Косачів: матеріали V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань, приурочених до 150-річчя Андроника Лазарука та 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Луцьк: Волинський ІППО, 2020. С. 63–66.
 8. Хомярчук А. П. Вплив естетичного виховання на формування творчої особистості за педагогічними поглядами В. О. Сухомлинського. Збірник матеріалів V педагогічних читань «Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі». Луцьк. 4 листопада, 2020. Луцьк: ВІППО. С. 106–110.
 9. Хомярчук А. STEM-навчання в освітньому процесі. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів IХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Луцьк, 23 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 253–255.
 10. Хомярчук А. П., Коцюба К. В. Особливості застосування STEM-освіти у початкових класах. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: III International scientific conference. (February 21th, 2020). Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 203–207.
 11. Хомярчук А. Особливості вивчення технічного моделювання і конструювання в початкових класах. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практикаматеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). У 2 томах. / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. Харків: Мітра, 2021. Т. 2. С. 211–214.
 12. Хомярчук А. П. Особливості профспілкового навчання. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі». 21 квітня 2021 р. Київ: Четверта хвиля. С. 23–24.
 13. Хомярчук А. Шляхи забезпечення ґендерної рівності молодших школярів/школярок на заняттях технологічної освітньої галузі. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 21 квіт. 2021 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С. 114–117. URL: http://surl.li/uebo.

Хомярчук А., Зилінська О. Розвиток народної творчості молодших школярів засобами декоративно-ужиткового мистецтва. Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 28-29 травня 2021 року) / за ред. О. Тупахіної. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 142–144.

 

19

 1. Членкиня ГО «Академія розвитку особистості» (сертифікат № 1084/2021 від 19.05.2021)