Період: 2017 – 2021

 

Хомюк Наталія Володимирівна  –  4, 12

 

 4.

 1. Хомюк Н.В. Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі: самостійні роботи: 2-е вид., перероб / Н.В. Хомюк.- Луцьк: П «Зоря-Плюс» ВОО ВОІ СОІУ 2020 -….с.
 2. Хомюк Н.В. Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі: практичні роботи: 2-е вид., перероб / Н.В. Хомюк. – Луцьк: П «Зоря-Плюс» ВОО ВОІ СОІУ 2020.-…с.
 3. Анатомія, фізіологія, та гігієна дітей шкільного віку. : ситуаційні задачі /: 3-е вид., перероб.: Н.В. Хомюк. – Луцьк: П «Зоря-Плюс» ВОО ВОІ СОІУ 2019. – 40 с.
 4. Анатомія, фізіологія, та гігієна дітей шкільного віку. : самостійні та практичні роботи: 3-е вид., перероб.: Н.В. Хомюк. – Луцьк: П «Зоря-Плюс» ВОО ВОІ СОІУ 2019 – 156 с.
 5. Анатомія, фізіологія, та гігієна дітей шкільного віку. : практичні роботи: 3-е вид., перероб.: Н.В. Хомюк. – Луцьк: П «Зоря-Плюс» ВОО ВОІ СОІУ 2019 – 156 с.
 6. Анатомія, фізіологія, та гігієна дітей шкільного віку. : опорні конспекти: 3-е

 вид., перероб.: Н.В. Хомюк. – Луцьк: П «Зоря-Плюс» ВОО ВОІ СОІУ 2019 – 120 с.

 1. Методика навчання природничої освітньої галузі. : практичні роботи: 3-е вид., перероб.: Н.В.Хомюк. – Луцьк: П «Зоря-Плюс» ВОО ВОІ СОІУ 2019 – 104 с.
 2. Методика навчання природничої освітньої галузі.: опорні конспекти: 3-е вид., перероб.: Н.В. Хомюк. – Луцьк: П «Зоря-Плюс» ВОО ВОІ СОІУ 2019 – 124с
 3. Методика навчання природничої освітньої галузі.. :лабораторні роботи: 3-е вид., перероб.: Н.В. Хомюк. – Луцьк: П «Зоря-Плюс» ВОО ВОІ СОІУ 2019 – 104 с.
 4. Методика навчання природничої освітньої галузі : лабораторні і самостійні роботи: 3-е вид., перероб.: Н.В.Хомюк. – Луцьк: П «Зоря-Плюс» ВОО ВОІ СОІУ 2019 – 104 с.

 

12.

 1. Трач О.Т., Чоба Н.В. Дослідницькі методи на уроках природознавства у формуванні цілісної картини світу молодших школярів. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Випуск 9. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2016.-с. 136-140.
 2. Хомюк Н.В., Трач О.Т. Дослідницька діяльність студентів на заняттях природничої освітньої галузі. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020р. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С.282-284
 3. Берестюк Л.В., Ляшук І.М., Хомюк Н.В. Формування пізнавальної активності учнів на уроках природознавства в початковій школі. Збірник наукових матеріалів ХХХVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світовий розвиток науки та техніки». Частина 5.(23 грудня 2019 року). Вінниця. 2019. С.18-20
 4. Мальона М.А., Хомюк Н.В. Роль екскурсій під час вивчення природознавства в початкових класах. Збірник наукових матеріалів ХХХVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світовий розвиток науки та техніки». Частина 6.(23 грудня 2019 року). Вінниця. 2019. С.5-9
 5. Федорець В.І., Хомюк Н.В. Формування дослідницьких умінь у учнів початкової школи при вивченні природознавства. Збірник наукових матеріалів ХХХVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світовийрозвиток науки та техніки». Частина 6.(23 грудня 2019 року). Вінниця. 2019. С. 64-67
 6. Федорець В.І., Хомюк Н.В. Система формування екологічної культури у учнів початкової школи при вивченні природознавства. Збірник наукових матеріалів ХХХVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світовий розвиток науки та техніки».

Частина 6.(23 грудня 2019 року). Вінниця. 2019. С. 61-63

 1. Табак І.С., Хомюк Н.В. Формування дослідницьких умінь в учнів початкових класів на уроках природознавства. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти» Частина ІІ.(25-26 грудня 2019 року). Львів. 2019. С.26-29
 2. Кравчук А.В., Хомюк Н.В. Підготовка майбутнього вчителя до використання інноваційних технологій на уроках природознавства у початкові школі. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти» Частина ІІ.(25-26 грудня 2019 року). Львів. 2019. С.19-21
 3. Козюмич Т.М., Хомюк Н.В. Використання контурних карт на уроках природознавства в початковій школі. Збірник наукових матеріалів ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світовий розвиток науки та техніки». Частина 3.(20 січня 2020 року). Вінниця. 2020. С.42-46.
 4. Тимощук О.Б., Хомюк Н.В. Роль екскурсій від час вивчення природознавства в початкових класах. Збірник наукових матеріалів ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світовий розвиток науки та техніки». Частина 4.(20 січня 2020 року). Вінниця. 2020. С. 21-29.
 5. Семенчук І.В., Хомюк Н.В. Роль екскурсій від час вивчення природознавства в початкових класах. Збірник наукових матеріалів ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світовий розвиток науки та техніки». Частина 4.(20 січня 2020 року). Вінниця. 2020. С. 15-18.
 6. Хведюк Ю.Ю., Хомюк Н.В. Формування дослідницьких умінь у учнів початкової школи при вивченні природознавства. Збірник наукових матеріалів ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світовий розвиток науки та техніки». Частина 4.(20 січня 2020 року). Вінниця. 2020. С.54-59.
 7. Чоба Н.В. Анатомо-фізіологічні й психологічні особливості адаптаційного періоду першокласників // Серія: Біологічні науки. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №12 (337), – Луцьк: «Вежа», 2016.