Період: 2017 – 2021

 

Кобук Оксана Анатоліївна – 4,12,14

4

 1. Кобук О.А., Степанюк А.В. Використання інтерактивних методів навчання на уроках музичного мистецтва: методична розробка. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2019. 26 с.
 2. Кобук О.А., Степанюк А.В. Формування творчих умінь у процесі навчання диригування: методична розробка. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2019. 26 с.
 3. Кобук О.А., Смокович Т.В. Методи виявлення та психолого-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей: методична рекомендація. Луцьк: Просто Друк, 2020. 20 с.
 4. Кобук О.А., Смокович Т.В. Методи виявлення та психолого-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей: методична рекомендація. Луцьк: Просто Друк, 2020. 20 с.
 5. Кобук О.А., Єфремова І.М., Стречен К.В. Співає жіночий хор «Gloria»: навчально-репертуарний зб. для студ. муз. відділень пед. коледжів. Луцьк: ПростоДрук, 2020. 60 с.

12

 1. Кобук О. А. Вплив хорового мистецтва на морально-естетичне виховання студентської молодi в освiтньому процесi. Методологiчнi та методичнi проблеми викладання соцiально-економiчних дисциплiн у сучасному освiтньому процесi: матеріали науково-методичної конференцiї. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 53–57.
 2. Кобук О. А., Смокович Т. В. Народно-пісенна творчість як джерело виховання самосвідомості студентської молоді. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 10). Луцьк, 2017. Луцький педагогічний коледж. С. 122-127.
 3. Кобук О. А. Хоровий спів як вид виконавського мистецтва. Сучасні досягнення науки та техніки: матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Вінниця, 13 травня 2019 р. С. 42–45.
 4. Кобук О. А., Смокович Т. В. Деякі аспекти впливу музичних творів на особистість. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології та педагогіки». Харків, 8-9 листопада 2019. С. 111-116.
 5. Кобук О.А., Панченко В.Й. Роль дитячих хорів у музичній культурі. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Луцьк, 20 травня 2020 р. Луцький педагогічний коледж. С. 130-132.
 6. Смокович Т.В., Кобук О.А. Взаємодія викладача і студента у процесі підготовки та проведення музично-освітнього заходу. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро, 8 червня 2020. С. 352-354.
 7. Смокович Т.В., Кобук О.А. Соціально-психологічні особливості моделювання емоцій через музику. Матеріали Міжнародної дистанційної науково-практичної конференції «Wissenschaftliche ergebnisse und errungenschaften: 2020» Мюнхен,DEU. 25 грудня 2020 року. С.77-79.
 8. Смокович Т.В., Кобук О.А. Загальні закономірності впливу музики на організм людини. Наукові студії. Випуск 2. Луцьк, 2021. С.34-38.

14

Керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів, фестивалів:

 1. Диплом за зайняте III мiсце в конкурсi з диригування студента 3-го курсу вiддiлення «Музичне виховання» Жовнiрука Андрiя, ЛПК 2018 р.
 2. Диплом за зайняте I мiсце в конкурсi з диригування студента 3-го курсу вiддiлення «Музичне виховання» Королiк Iрини, ЛПК 2019 р.
 3. Диплом за зайняте III мiсце в конкурсi з диригування студента 3-го курсу вiддiлення «Музичне виховання» Бiдзюри Iванни, ЛПК 2019 р.
 4. Диплом лауреата I ступеню у Всеукраїнському дистанцiйному багатожанровому конкурсi «Битва жанрiв» жiночої хорової капели студентiв I-IV курсiв «Gloria», Київ, 2021 р.