Період2017 – 2021

 

Констанкевич Лариса Григорівна –1,4,12,14,19

 

1

 1. Констанкевич Л.Г., Єрко Г.І. «Історію рідного краю вивчаєм, і в серці до нього любов розквітає». Урок-квест із предметів «Я у світі» та «Інформатика». Науково-методичний журнал «Учитель початкової школи», №2 (57), лютий 2018.
 2. Констанкевич Л.Г., Радкевич М.М. Можливості використання додатка Google Classroom у системі персонального освітнього середовища. Нова педагогічна думка, Рівне, 2018. .№ 4(96). С.52-56.
 3. Використання сервісу learningapps.org для створення інтерактивних вправ. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2020. № 22. Т.2  С.175-179.
 4. Використання сервісу GOOGLE CLASSROOM у процесі дистанційного навчання. Нова педагогічна думка. Рівне, 2020. № 4(104). С.25-30.
 5. Констанкевич Л.Г., Деркач Л.М. Використання інтерактивної платформи mozaik як об’єкта навчальної взаємодії між учасниками освітнього процесу. Наука і освіта. – 2020. – №1. – С.66-75.
 6. Констанкевич Л.Г., Радкевич М.М., Лехіцький Т.В. Мобільні додатки як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів нової української школи. Нова педагогічна думка. Рівне, 2021. № . . С..

 

4

 1. Сучасні інформаційні технології. Збірник завдань до лабораторних робіт. – Луцьк: Терен, 2017.– 52 с.
 2. Методика формування алгоритмічного та логічного мислення учнів. Методичні матеріали на допомогу студентам-практикантам. Луцьк, 2017. – 28 с.
 3. Міжнародна акція «16 днів проти гендерного насильства». Інформаційно-методичні матеріали. Луцьк, 2017.
 4. Навчально-методичне забезпечення курсу «Нові інформаційні технології навчання та ТЗН». Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017.
 5. Електронний посібник «Довідник HTML», 2017.
 6. Електронний навчально-методичний курс вивчення дисципліни «Методика інформатичної освітньої галузі», Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019.
 7. Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: матеріали тематичного засідання кураторів груп ЛПК / уклад. О. Клехо, Л. Констанкевич, Н. Нарихнюк, Т.Четверикова, – Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. – 36 с.
 8. Радкевич М.М., Констанкевич Л.Г. Атестація здобувачів освіти з  дисципліни «ПЕОМ»: типові завдання та відповіді до екзаменаційних білетів для студентів педагогічного фахового коледжу ОКР молодший спеціаліст. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 44 с.
 9. Констанкевич Л.Г., Радкевич М.М. Основи програмування в середовищі Scratch. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 60 с.

 

12

 1. «Гендер та гендерна рівність – це … Збірник сценаріїв викладачів ЛПК, випуск 9, 2017, С.24-31. 
 2. Війна не робить винятків. Жіночі історії другої світової. Збірник сценаріїв викладачів ЛПК, випуск 9, 2017, С.18-24. 
 3. «Учителю, для мене відкриваєш ти світи, зовеш в незвідані дороги». Збірник сценаріїв викладачів ЛПК, випуск 9,2017, С. 128-133.
 4. Методичні підходи до впровадження STEM освіти в початковій школі. Збірник матеріалів VII Міжвузівського науково-практичного семінару «Проблеми й перспективи  розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи. м. Луцьк, 2019 С.132-134
 5. STEM: методичні підходи та гендерні стереотипи. Збірник матеріалів IX науково-практичної конференції «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі». Луцьк, 2019. С. 182-186. 
 6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі: практичний аспект. International scientific and practical conference «Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality»: conference proceeding. Wloclawek, 2019. Izdevnieciba «Baltija Pablishing». Р. 45–49.
 7. Відгомони смислобуттєвих орієнтирів першого Псалма з книги Псалмів Давида в українській літературі. науково-методичний журнал «Дивослово», №3, 2020. С.61-63
 8. Технологія використання віртуальної дошки Padlet у навчальному процесі. Пріоритетні напрямки розвитку освіти, LXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Вінниця, 2021 року. Ч.1. С.175-182.
 9. STEM-освіта як інструмент подолання ґендерної нерівності.  Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VIII міжвузівського науково-практичного семінару (м.Луцьк, 21 квіт. 2021); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: КЗВО “Луцький педагогічний коледж”, 2021. С. 73-77.
 10. Платформи дистанційного навчання як об’єкт навчальної взаємодії між учасниками освітнього процесу НУШ. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів у контексті реалізації концепції «Нова українська школа»: матеріали науково-практичної інтернет конференції (17 червня 2021 р., м. Луцьк) / укладач: О. П. Муляр. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. С.91-94
 11. Технології дальтон-план як один із методів активізації пізнавальної та креативної діяльності студентів ЗФПО. International Scientific Conference Modern Scientific Research: Achievements, Innovations and Development Prospects: Conference Proceedings, October 1-2, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». C.128-131/ DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-126-8-38

 

14

 1. Керівництво студентом, що зайняв призове місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Поліщук В. 2017.
 2. Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів закладів вищої освіти І-ІІ р. а. України 2017-2021 н.р. (ІІ етап).
 3. Голова журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ЗПФО (2017-2021 н.р.).

 

19

Голова обласного методичного об’єднання викладачів інформатики ЗФПО Волинської області

Членкиня Центру гендерної освіти (наказ №71 директора Луцького педагогічного коледжу від 17.09.2012)

Співзасновниця Громадської організації «Гендерний креативний простір».