Період: 2017-2021

 

Корнелюк Віктор Олександрович – 3, 4, 12, 19

 

3

Корнелюк В. О. Основи математичної освітньої галузі початкової школи: навч. посіб. Луцьк : ВМА «Терен», 2021. 132 с.

 

4

 1. Корнелюк В. О. Практикум з методики навчання математичної освітньої галузі у тестах. Навчально-методичний посібник. Луцьк : ВМА «Терен», 2018. 76 с.
 2. Корнелюк В. О. Спостереження та аналіз пробних уроків. Методичний посібник. Луцьк: ВМА «Терен», 2017. 80 с.
 3. Методична розробка: «Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Практикум з розв’язання математичних задач в початковій школі» /Корнелюк В. О. Електронний засіб навчального призначення. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2016.
 4. Робочі програми дисциплін: «Математика», «Методика навчання математичної освітньої галузі».

 

12

 1. Корнелюк В. О. Суб’єкт-суб’єктна інноваційна взаємодія учасників освітнього процесу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції  «Науково-методичні засади формування освітнього простору закладу післядипломної освіти для підготовки педагогічних працівників до імплементації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», Миколаїв, МОІППО – Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (27.11.2020). С.31-33. URL: https://cutt.ly/nhmv1xv.
 2. Корнелюк В. О. Формування поняття дробу у математичній освітній галузі початкової освіти за асинхронної взаємодії. Збірник матеріалів науково-практичної онлайн конференції «Сучасна наука та освіта Волині» (20 листопада 2020 року) Луцьк : ВежаДрук, 2020. С.262-263
 3. Корнелюк В. О. Взаємодія суб’єктів освіти у змішаному навчанні.Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» (4 квітня 2020 р.) Луцьк: Волиньполіграф, 2020. С.294-297.
 4. Корнелюк В. О. Інноваційна діяльність та взаємодія у навчальному процесі. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» (28-29 травня 2019 року) Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. С.107-109.
 5. Корнелюк В. О. Змішане навчання як основа формування готовності до інноваційної взаємодії у навчальному процесі Збірник матеріалів ХIІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (14-15 травня 2019 року) Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С.587-589
 6. Корнелюк В. О. Інноваційна взаємодія у навчальному процесі закладу вищої освіти Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та спеціальної освіти» (13 травня 2019 року) Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2019. С.85-88
 7. Корнелюк В. О. Компетентнісний підхід у моделюванні інноваційної взаємодії навчального процесу закладу вищої освіти Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Моделювання в освітньому процесі» (25-28 лютого 2019 року) м. Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 2019. С.53-56.
 8. Корнелюк В. О. Інноваційна взаємодія у навчальному процесі закладу загальної середньої освіти Збірник матеріалів VIВсеукраїнської науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» (22 лютого 2019 року) м. Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 2019. С.36-38.
 9. Корнелюк В. О. Готовність майбутніх учителів початкової школи до взаємодії у навчальному процесі Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині» (22 листопада 2018 року) Володимир-Волинський: Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського, 2018. С. 567-569.
 10. Корнелюк В. О. Синергетична складова організації інноваційної взаємодії у навчальному процесі Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи» (16 травня 2018 року) Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2018. С.77-80
 11. Корнелюк В. О. Оцінювання інноваційної взаємодії у навчальному процесі Збірник матеріалів ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (15-16 травня 2018 року) Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С.649-651
 12. Корнелюк В. О. Сутність і зміст інноваційної діяльності майбутніх бакалаврів початкової освіти ХI Міжнародна науково-практичної конференція аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16-17 травня 2017 року): Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. С.529-532
 13. Корнелюк В. О. Підготовка до інноваційної діяльності бакалаврів початкової освіти.Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 10). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. С.78-81.

 

19

Член ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» з 2021 року, №ESO220