Голова циклової комісії теорії і методики фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, старший викладач кафедри

Освітні компоненти: 

Гімнастика з методикою викладання;

Практикум зі спортивного туризму.

БАЗОВА ОСВІТА

– 1996-2001 рр. – Інститут здоров’я та фізичної культури Волинського державного університету ім. Лесі Українки (спеціальність – «рекреація, оздоровча фізична культура») 

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

– З  2001 р. по 2009 р. – вчитель фізичної культури у гімназії
№ 21 імені Михайла Кравчука м. Луцька.

– З вересня 2009 р. працює в Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж».

– Із січня 2021 р. і дотепер – голова циклової комісії теорії і методики фізичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж».

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Ковальчук В. В., Табак Н. В. Методичні рекомендації з рекреаційного туризму «Види рекреаційно-туристичних ресурсів». Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2018. 26 с.
 2. Табак Н. В., Ковальчук В. В., Денисенко Н. Г. Методичні рекомендації Реалізація на практиці змістової лінії «Ігрова та змагальна діяльність» в новій українській школі. Луцьк, 2020. 72 с.
 3. Оздоровча фізична культура як одна з умов здорового способу життя студентів: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт / І. С. Кліш, Н. В. Табак, В. В. Ковальчук, О. Л. Дишко. Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 2022. 54 с.

 СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. 1. Suvorova, T., KovalchukV., Denysenko, N., Moroz, M., &Radchenko, O. (2020).Stress Factors Characteristics Affecting the Pre-Start State of Sprint Athletes. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(51), 74-81. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-03-74-81
 2. Ковальчук В., Романюк В., Мудрик Ж., Маневський М., Глушко П. Особливості розвитку елементарних видів швидкості баскетболістів та їх взаємозвязків із результативністю ігорової діяльності. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2019. С. 145–152.
 3. Ковальчук В., Левицький О. І., Особливості формування здорового способу життя студентів в умовах навчального закладу. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонський державний університет, №93/2020. С.38-43.
 4. Табак Н. В., Файдевич В. В., Мельник С. А., Ковальчук В. В., Северіна Л. Є. Рівень фізичної підготовленості підлітків під час перебування в літньому оздоровчому таборі. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation&Recreation): науковий журнал. – Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 10. 184 с.
 5. Дишко О., Ковальчук В., Табак Н. Використання мобільних додатків при вивченні туристичних дисциплін студентами-фізкультурниками. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Луцьк, 2022. № 2.
  С. 3–10. URL: http://tester.journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogy/article/view/328/312

 Підвищення кваліфікації

 1. ВНУ імені Лесі Українки, факультети педагогічної освіти та соціальної роботи. Кафедра соціальної роботи та педагогіки вищої школи «Реформування вищої освіти: європейські орієнтири та вітчизняні реалії» 60 год. № 061 серія н/с 28.05.2021
 2. На Урок, Онлайн-курс, «Розвиток критичного, логічного та креативного мислення» 13 год. №К46 – 1586509, 13.03.2021, КВЕД 85.59
 3. INTERNATIONAL ADDVANCED TRAINING «INNOVATIVE FORMS OF MODERN EDUCATION WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASROOM PLATFORMS » The skils improvement program (webinar) is made up of 1,5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lektures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of – study. In the following disciplines: Physical Training; Gymnastics (theory and methodology); Tourism. ESN №8364/2021, 25.10.2021
 4. INTERNATIONAL ADDVANCED TRAINING (Webinar) on the topic: «ACADEMIC INTEGRITI IN THE TRAINING FOR BACHELORS IN THE CONTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE» The skills improvement program (webinar) is made up of 1,5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lektures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of – study. in the following disciplines: Physical Training; Gymnastics (theory and methodology); Tourism.ESN №96556/2022, 06.2022

 Наукова бібліометрія:

https://orcid.org/0000-0003-4308-0496 – Ковальчук Володимир Володимирович

 Електронна пошта: vkovaljchuk@lpc.ukr.education