Період2017 – 2021

 

Кравець Анатолій Іванович – 3, 4, 12, 14, 19

 

1

 1. Кравець А. І. Сестри милосердя в період Першої світової війни. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Ред. кол.: Г. В. Бондаренко та ін. Луцьк, 2017. Число 17. С. 49–52.
 2. Кравець А. І. Капеланство армії УНР. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Ред. кол.: Г. В. Бондаренко та ін. Луцьк, 2017. Число 18. С. 36–39.

 

3

 1. Демянюк О., Кравець А. Волинські вояки на захисті територіальної цілісності України (2014–2017): біографічні нариси. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. 128 с.

 

4

 1. Кравець А. І. Костянтин Арцеулов: пошуково-краєзнавча робота суспільно-політичного клубу «Всесвіт». Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. 30 с.
 2. Кравець А. І. Небесна Сотня Волині: пошуково-краєзнавча робота суспільно-політичного клубу «Всесвіт». Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. 27 с.
 3. Кравець А. І. Юрій Лелюков: пошуково-краєзнавча робота суспільно-політичного клубу «Всесвіт». Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. 23 с.
 4. Кравець А. І. Катерина Десницька: пошуково-краєзнавча робота суспільно-політичного клубу «Всесвіт». Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. 22 с.
 5. Кравець А. І. Село Пустомити. Горохівський район: пошуково-краєзнавча робота суспільно-політичного клубу «Всесвіт». Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. 30 с.
 6. Кравець А. І. Село Скулин. Ковельський район: пошуково-краєзнавча робота суспільно-політичного клубу «Всесвіт». Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. 47 с.
 7. Кравець А. І. Підпілля на території Луцька в період Другої світової війни: пошуково-краєзнавча робота суспільно-політичного клубу «Всесвіт». Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. 80 с.
 8. Кравець А. І. Визволителі Волинського неба: пошуково-краєзнавча робота суспільно-політичного клубу «Всесвіт». Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. 68 с.
 9. Кравець А. І. Козацький полковник Григорій Гуляницький: пошуково-краєзнавча робота суспільно-політичного клубу «Всесвіт». Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. 39 с.
 10. Кравець А. І. Суспільно-політичний клуб «Всесвіт» як форма виховної роботи у Луцькому педагогічному коледжі. 2-ге вид., переробл. і допов. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. 197 с.

 

12

 1. Кравець А. І. Філософські тенденції розвитку освіти. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: Матеріали доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 року) / упорядник О. А. Бундак, Н. В. Ляшук. Луцьк: ЛІРоЛ, 2017. С. 56–58.
 2. Кравець А. І. Дистантне інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів бібліотек. Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: Матеріали доповідей учасників V Міжвузівського науково-практичного семінару (21 листопада 2017 року) / упорядники Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон, Н. В. Ляшук. ЛІРоЛ. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. Вип. 5. С. 95–101.
 3. Кравець А. І.Тенденції розвитку юридичної діяльності в Україні. Сучасний стан розвитку юридичної галузі України: Зб. наук. праць за матеріалами круглого столу, присвяченого Тижню права / Ред.кол.: О. Й. Демʾянюк, О. А. Бундак. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. С. 40–45.
 4. Кравець А. І. Дослідження голодомору 1946–1947 рр. клубом «Всесвіт». Україна. Голодомор 1946–1947 років: непокараний злочин, забуте добро. Упор. і автор А. Бондарчук. Київ: Орієнтир, 2017. С.253–257.
 5. Кравець А. І. Педагог, художник, волинянин Гаврило Остапенко. Педагогічне краєзнавство Волині: матеріали науково-практичної конференції / упорядник: О. О. Юринець, Б. С. Шахранюк. Володимир-Волинський: ВВПК, 2018. С. 125–124.
 6. Кравець А. І. Козацький полковник Григорій Гуляницький. Волинь – край козацький: Наук. зб.: Матеріали науково-практичної конференції з педагогічного краєзнавства (м. Луцьк – смт Торчин – смт Рокині, 25 жовтня 2018 року) / Ред. кол.: Г. Бондаренко, О. Дем’янюк, П. Олешко. Луцьк: ВІППО, 2018. С. 118–125.
 7. Кравець А. І. Національно-патріотичне виховання студентської молоді. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІII науково-практичної конференції (22 листопада 2018 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / упор. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2018. С. 80–86.
 8. Кравець А. І. Людські долі волинян часів Першої світової війни. Українське державотворення: проблеми і сучасність: збірник наукових праць / Ред. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк та ін. Випуск XIV. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. С. 56–62.
 9. Кравець А. І. Краєзнавча робота клубу «Всесвіт» Луцького педагогічного коледжу. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині. Науковий збірник. Випуск 66-67. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 30-річчю від часу створення ВООНСКУ (6-7 грудня 2019р.). Луцьк, 2019. С. 68–72.
 10. Кравець А. І. Маловідомі сторінки Луцького підпілля в період Другої світової війни. Українське державотворення: проблеми і сучасність: збірник наукових праць. Випуск XV / Ред. кол.: Г.В.Бондаренко, О.Й.Дем’янюк та ін. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. С. 64–67.
 11. Кравець А. І. Національно-патріотичне виховання студентів на заняттях історії. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІII науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року) / за наук. ред. д-р філос. наук, доц., доц. кафедри гуманітарних наук Херсонської державної морської академії А. М. Лещенко; канд. істор. наук Б. М. Зека / упор. А. С. Фарина, Т. Й. Жалко. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 69–74.
 12. Кравець А. І. Осецький Олександр Вікторович. Волиняни у боротьбі за утвердження української державності в XX столітті: Науковий збірник. Матеріали науково–практичної конференції (м. Луцьк, 10 грудня 2019 р.) / Упоряд. Г. Бондаренко, О. Дем’янюк, О. Казмірчук, А. Кравець. Луцьк: ЛПК, 2020. С. 32–44.
 13. Кравець А. І. Сценарій студентської вечірки «Бібліотека – давня і вічно юна оселя людського розуму». Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти. Випуск 1. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2020. С. 109–114.
 14. Кравець А. І. «Хто вмирає в боротьбі – у серцях живе навіки» (До дня пам’яті героїв Небесної Сотні). Наукові студії. Збірник науково-методичних праць викладачів закладу вищої освіти. Випуск 1. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2020. С. 43–47.
 15. Кравець А. І. Краєзнавство як чинник патріотичного виховання у поглядах українських педагогів. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали X науково-практичної інтернет-конференції, 26 листопада 2020 року. Луцьк: Луцький педагогічний коледж. 2020. С. 59–62.
 16. Кравець А. Війни та українське жіноцтво в історіографії. Ґендерні студії: матеріали доповідей (статей, тез) учасників / учасниць VІІІ міжвузівського науково-практичного семінару (м. Луцьк, 21 квіт. 2021 року); упоряд. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж», 2021. С. 78–84. URL: http://surl.li/uebo.

 

14

Керівник суспільно-політичного клубу «Всесвіт».

 

19

Член Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (членський квиток № 1963 від 26.06.2014).