Період : 2017-2021

 

Кругляченко Анжела Юріївна – 3, 4, 12, 14

    3

 1. Хрестоматія для фортепіано : навчальний посібник для студентів спеціальності 025 Музичне мистецтво / автори упорядники : Л. В.Гордійчук, А. Ю.Кругляченко, Н.О. Цейко. Луцьк:Терен, 2021. 92с.

 

4

 1. П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 1: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упоряд.: Р. І. Гургула, В. В. Зиско, А. Ю. Кругляченко. Луцьк : Терен, 2017. 48 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою Луцького педагогічного коледжу (протокол  2 від 01.11.201

2.П’єси зарубіжних композиторів. Вип. 3: репертуарний зб. для студ. пед. коледжів / упорядники: Р. І. Гургула, А.Ю. Кругляченко, Т.В. Горобець. – Луцьк: Терен, 2019. 52 с.

3.Гордійчук Л.В., Кругляченко А.Ю. Особливості роботи над поліфонічними творами у класі фортепіано : методичні рекомендації. Луцьк : Надстир’я, 2020. 32 с.

 

 

 

   12

 1. КругляченкоА. Ю, Зиско В. В. Розвиток навичок читки з листа – пріоритетний чинник професійної підготовки вчителя музики. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 11). Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. С. 43-48.
 2. КругляченкоА. Ю, Зиско В. В. Психолого-педагогічні чинники процесу навчання гри на фортепіано студентів педагогічного коледжу., International research and practice conference @ Modern methods, innovations and operational experience in the Field of psychology and pedagogics @ : Conference proceedinds , October 20-21, 2017. Lublin : zdevnieciba «Baltija Publishing ». –  Р.129-132.
 3. Кругляченко А. Ю. Розвиток виконавсько-інтерпретаційних навичок студентів в процесі вивчення фортепіанних творів В. Барвінського. Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 жовтня 2019 року). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. С.36-39.
 4. Гордійчук Л. В., Кругляченко А. Ю. Розвиток навичок читання з аркуша майбутнього піаніста-концертмейстера в процесі ансамблевого виконавства. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору : теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 79-81.
 5. 5. Гордійчук Л. В., Кругляченко А. Ю. Особливості роботи над поліфінічними творами у класі фортепіано : методичні рекомендації. Луцьк : Надстир’я, 2020. 32 с.

6.Гордійчук Л. В.,Кругляченко А. Ю. Основні етапи роботи над музичним твором у класі фортепіано.Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культорологічний, мистецтвознавчий , педагогічний аспекти: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк, 24 березня 2021. ВНУ ім.Лесі Українки 2021. С. 41-44.

 

     14

 1. Підготовка студентів 41 групи відділення «Музичне виховання» О. Лукашук і 1-А групи відділення «Початкове навчання» С. Моспанюк до участі у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті діти України» (м. Київ, 2017 рік, О. Лукашук – лауреат ІІІ премії, С. Моспанюк – лауреат ІІ премії).
 2. Підготовка студентки 41 групи відділення «Музичне виховання» О. Ярмолюк до участі у ХІІ Міжнародному благодійному фестивалі-конкурсі «Барвиста осінь» (м. Київ, 2017 рік, лауреат І премії)
 3. Підготовка студентки 41 групи відділення «Музичне виховання» О. Ярмолюк до участі у ХІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі «Понтійська арена» (м. Київ, 2018, лауреат 2 премії).
 4. Концертмейстерська участь у підготовці ст. 31 групи відділення «Музичне виховання» Я. Юрчук до виступу на XI Міжнародному благодійному фестивалі-конкурсі «Барвиста осінь» (м. Київ, 2016).
 5. Концертмейстерська участь у підготовці студентки 41 групи відділення «Музичне виховання» О. Ярмолюк до виступу на ХІІ Міжнародному благодійному фестивалі-конкурсі «Барвиста осінь» (м. Київ, 2017).
 6. Концертмейстерська участь у підготовці студентки 41 групи відділення «Музичне виховання» О. Ярмолюк до участі у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Понтійська арена» (м. Київ, 2018, лауреат 2 премії).
 7. Концертмейстерська участь у підготовці студентки 41 групи відділення «Музичне виховання» Я. Юрчук до участі у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Понтійська арена» (м. Київ, 2018, лауреат 1 премії).
 8. Підготовка студентки 3 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Неділько Анни до участі в Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Зореграй» (м. Запоріжжя, 16 грудня, диплом I ступеня).
 9. Підготовка студентки 3 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Неділько Анни до участі у Всеукраїнському багатожанровому конкурсі «Битва жанрів» (м. Київ, березень 2021, лауреат 1 премії).
 10. Підготовка студентки 3 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Піддубної Зоряни до участі у Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Чарівний світ» (м. Київ, травень 2021, лауреат 1 премії).
 11. Підготовка студентки 4 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Піддубної Зоряни до участі в Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Соловйов ART» (м. Київ, 1серпня 2021, лауреат 2 преміїї)
 12. Підготовка студентки 4 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво Піддубної Зоряни до участі в Канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості «Торонто 2021» (м. Київ, 31.08.2021, лауреат 2 премії).