Період: 2017 – 2021

 

Кухарик Ганна Миколаївна – 1, 4, 12, 19

 

1

 1. Плечелюк Г. М. Образ ниви як символ архетипу Переродження у кантаті Мирослава Скорика «Весна». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль. 2017. Вип. 36. С. 55–61.
 2. Плечелюк Г. М. Семантичні площини архетипу Переродження у зразках сучасної української музики. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Львів. 2017. Вип. 41. С. 113–126.
 3. Плечелюк Г. М. Архетип Переродження у музичних інтерпретаціях «Лісової пісні» Лесі Українки: спроба сучасного осмислення. Музичне мистецтво ХХI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич. Кельце. Каунас. Алмати. 2016. С. 31–36.
 4. Кухарик Г. М. Образ-архетип Воскресіння у хорових концертах Дмитра Бортнянського та Ганни Гаврилець: між етикою і риторикою. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки РДГУ. Рівне. 2018. Вип. 28. С. 108 –114.
 5. Kukharyk Hanna. Ancient Archetype in Ukrainian Musical Culture: the Metodological Bases of Research (On Example of Arhetype of Rebirth). Spheres of Culture. Vol. XVIII. P. 306 –314.

 

4

 1. Система ауфтактів як засіб управління музичним виконанням (Принципи диригентської школи І. Мусіна): методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 025 музичне мистецтво / В. Є. Гаврилюк, О. М. Марач, Г. М. Плечелюк. Луцьк: Вежа, 2017. 24 с.
 2. Хорові твори a cappella. Ренесанс. Бароко: навчально-методичний посібник / упоряд. І. В. Регуліч, М. О. Науменко, Г. М. Кухарик. Ч. 1. Луцьк: Терен, 2019. 50 с.
 3. Виховання диригента хору: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / Г. М. Кухарик, М. О. Науменко. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019. 26 с.
 4. Виразність диригентського жесту: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / Г. М. Кухарик, М. О. Науменко. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. 29 с.

 

12

 1. Плечелюк Г. М. «Орися ж ти, моя ниво» Миколи Лисенка як алюзія до творчого кредо Тараса Шевченка. Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: матеріали десятої Міжнародної науково-творчої конференції (Київ, 20 квітня 2017 р.). Київ: НАКККіМ, 2017. С. 63–65.
 2. Плечелюк Г. М. Прояви архетипу Переродження в українському музичному фольклорі (на прикладі пісень з голосу Лесі Українки). Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів (Луцьк, 16-17 травня 2017 р.). Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2017. С. 256–259.
 3. Кухарик Г. М. Музичні версії образу – архетипу Воскресіння в українській музиці (на прикладі концерту «Нехай воскресне Бог» Г. Гаврилець). Музикознавчий універсум молодих: матеріали міжнародного наукового форуму (Львів, 28 лютого – 1 березня 2019 р.). Львів: ФОП Король І. В., 2019. С. 35–
 4. Кухарик Г. М. Музичне втілення ідеї колективного воскресіння в українській культурі: опера «Захар Беркут» Бориса Лятошинського. Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 12 квітня 2019 р.). Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. С. 20–24.
 5. Кухарик Г. М. Музичне мистецтво Волині як об’єкт наукового пізнання. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: зб. матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Луцьк, 20 травня 2020 р.). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 166 –168.
 6. Кухарик Г. М., Степанюк А. В. Камерний хор «Оранта» як репрезентант академічного хорового мистецтва Волині. Культурологія та мистецтвознавство: точки дотику та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Венеція, Італія, 27-28 листопада 2020 р.). Венеція: Венеціанський університет Ка’Фоскарі, 2020. С. 216–219.

 

19

Участь в аматорському народному жіночому вокальному гурті «Нота Нео» (з 2015, Культурно-мистецький центр «Красне» м. Луцька)