Період2017 – 2021

 

Лейбик Людмила Іванівна –  3, 4, 12

 

3

Диплом переможця конкурсу професійної майстерності “Педагогічний ОСКАР” у номінації “Сучасний навчально-методичний посібник”. Міністерство освіти і науки України. Національна академія педагогічних наук. Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”, 9 квітня 2019 р.

4

 «Трансформатор. Виробництво, передача електроенергії», 2020. – 

15 с                 (https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=96508)

«Закони  Ньютона», 2020. – 13с. (https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104048) ;    

  «Закон Всесвітнього тяжіння», 2020. – 7 с.

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104053);

 

 «Cила пружності. Вага», 2020. – 8 с.

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104054);

 «Закон збереження імпульсу», 2020, –  6 с.

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104440);

  «Механічна робота. Енергія», 2020, – 13 с.

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104602);

 «Основні положенні МКТ», 2020, – 26 с.

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=10

   «Ідеальний газ. Температура)», 2020, – 19 с.

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=104764);

  «Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси)», 2020, – 12 с.

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=105278);

   «Вологість повітря», 2020, – 17 с.

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=106014);

   «Внутрішня енергія», 2020, – 21 с.

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=106919);

  «Електричний струм у металах», 2021, – 21 с

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=109593)

 

 «Генератор змінного струму”, 2021, – 17 c

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=111473)

«Хвильова оптика», 2021,- 29 с

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=113049)

«Геометрична оптика», 2021, – 17с

(https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=114361)

 

10

Едпро Дистрибюшн”. Курс “Робота з mozaBook та mozaWeb” Сертифікат від 31.08.2020  Переможець конкурсу «Урок в mozaBook» від компанії EdPro, (2020).

12

  1. Лейбик Л.І “Позакласна робота. Фізичний калейдоскоп “Фізики та гроші”- науково-методичний журнал «Фізика та астрономія в рідній школі» № 1 (136), січень-лютий 2018 р.
  2. Лейбик Л.І “Діяльнісна спрямованість студентів при вивченні фізики і астрономії як необхідна умова формування компетентностей майбутніх педагогів.” Науково-методичний журнал “Фізика та астрономія в рідній школі”, 2018 р. № 6. c. 23-25.
  3. Лейбик Л.І “Фізичні моделі як фундаментальні орієнтири навчального курсу фізики.” Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Моделювання в освітньому процесі». 25-28 лютого 2019 року. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі українки, 2019.
  4. Лейбик Л.І “Особиста пізнавальна активність студентів як ефективний засіб формування предметної та ключових компетентностей” Збірник науково-методичних праць викладачів ЛПК (випуск 12). Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2019.-184
  5. Лейбик Л.І “Проблема пошуку нових підходів до структурування знань з фізики і астрономії як засобу цілісного розуміння та пізнання світу студентами педагогічного коледжу”. Всеукраінська науково-практична конференція на тему” Трансформації в сучасному освітньому просторі: глибинні аспекти розвитку освіти”. Академія інноваційного розвитку освіти, 04.11.2021 р.
  6. Лейбик Л.І “Діяльнісна спрямованість студентів на заняттях фізики і астрономії як необхідна умова формування професійних компетентностей”. Конференція “Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю” ВСП “Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету”. 22. 11. 2021 р.
  7. Лейбик Л.І “Використання елементів STEM-орієнтованого навчання як важлива умова підвищення якості природничо-математичної освіти студентів коледжу.” V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика”. КВЗО “Луцький педагогічний коледж” Волинської обласної ради. 11.11 2021 р.