Період2017 – 2021

 

Марач Олександр Миколайович – 4, 12, 14, 19

 

 

4

 1. Хорове диригування: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 025 музичне мистецтво / упоряд. О. Марач, В. Гаврилюк. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. 16 с.
 2. Художня лабораторія народного мистецтва: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 025 музичне мистецтво / упоряд. О. Марач, В. Охманюк. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. 12 с.
 3. Система ауфтактів як засіб управління музичним виконанням (принципи диригентської школи І. Мусіна) : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 025 музичне мистецтво / упоряд. О. Марач, В. Гаврилюк, Г. М. Плечелюк. Луцьк : Луцький пед. коледж, 2018. 28 с.
 4. Хорознавство з методикою викладання. Частина 1: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 025 музичне мистецтво / В. Є. Гаврилюк, О. М. Марач, С.Л. Панасюк, М. І. Шурдак. Луцьк : Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. 10 Гаврилюк В., Марач О., Мойсіюк В., Панасюк С. Хорознавство з методикою викладання : навч. посіб. для студ. спец. «Музичне мистецтво». Луцьк : Східноєвр. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 102 с.

 

12

 1. Духовна музика: проблеми спадковості у вітчизняній музичній культурі. (Л. Ігнатова, О. Марач, А. Левченко, Л. Стець). Педагогічний часопис Волині. – №2 (13. – 2019) DOI: https//doi.org /10.29038/2415-8143-2019-02-7-12
 2. Хорові прелюди-пісні Пилипа Козицького як музично-сторичний та художній матеріал. (В. Мойсіюк, О. Марач). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2019. №2 212 с.
 3. Addressing the notion of socio-cultural continuum seen through the choral art as it developed throughout independence of ukraine: literature review. (Oleksandr M. Marach, Svitlana L. Panasyuk, Mariia I. Shurdak, Tatyana A. Krivitska, Karyna R. Kinder). Humanities and Social Sciences Review. –  Вип. 8 № 3, 2020 р. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.83100
 4. Робота над особливостями стилю хору «Тече вода в синє море» Б. Лятошинського на уроках диригування : Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 025 музичне мистецтво / упоряд. О. Марач, В. Гаврилюк. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. 16 с.
 5. Короткий огляд музичної форми в курсі хорове диригування: матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності 025 музичне мистецтво / упоряд. О. Марач, В. Гаврилюк, Л. Стець. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. 12 с.

 

 

 

14

 1. Терещук Ю. О. ІІ місце у Всукраїнській студентській олімпіаді з навчальних дисциплін «Хорове диригування» та «Диригування і робота з хором» спеціальності «Музичне мистецтво» на факультеті культури і мистецтв. 21.11.2017.

 

19

 1. Член національної Всеукраїнської музичної спілки, хорове товариство ім. М. Леонтовича (з 2018)
 2. Член спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (з 2014)