Реалізація виховної роботи у студентських групах здійснюється через інститут кураторів. Куратори групи в КЗВО “Луцький педагогічний коледж” ВОР – це та важлива ланка в загальній структурі навчального закладу, від діяльності якої залежить формування особистості майбутнього фахівця. Саме куратори допомагають майбутнім вчителям розвивати і вдосконалювати педагогічну майстерність, опановувати культуру педагогічної професії, оволодівати якостями особистості педагога.

В КЗВО “Луцький педагогічний коледж” ВОР функціонує методичне об’єднання кураторів груп у складі 56 осіб, яке діє відповідно до Концепції національного виховання студентської молоді, «Положення про методичне об’єднання кураторів груп» та «Положення про куратора академічної групи Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний коледж” Волинської обласної ради». Очолює його викладач-методист Світлана Павлівна Бахомент.

Основу роботи методичного об’єднання кураторів груп становить діяльність щодо оновлення змісту, форм і методів виховної роботи  на основі впровадження новітніх педагогічних технологій і принципу особистісно орієнтованого професійного виховання та навчання. Саме особистісно орієнтований підхід у формуванні майбутнього творчого фахівця – пріоритетний напрям діяльності кураторів груп в Луцькому педагогічному фаховому коледжі.

Діяльність методичного об’єднання кураторів груп спрямована на надання методичної допомоги кураторам груп, вихователям гуртожитку в підготовці та проведенні виховних заходів та організації позааудиторної виховної роботи. Регулярно проводиться засідання методичного об’єднання, на яких розглядаються питання щодо вирішення проблем виховання та розвитку особистості вчителя у сучасних умовах, відбувається обмін досвідом серед кураторів груп та вихователів гуртожитку з організації дозвілля студентів. Кожне таке засідання проводиться нестандартно, креативно, з використанням інтерактивних форм роботи. Вже стали традиційними виїзні засідання методичного об’єднання кураторів груп, які проводяться в музеях, бібліотеках, в закладах оздоровлення та відпочинку. За матеріалами проведених засідань підготовлені до друку  методичні рекомендації на допомогу кураторам груп: « Мовленнєва компетентність у професійній діяльності сучасного педагога», «Використання здоров’язбережувальних технологій у виховній роботі в умовах закладу вищої освіти», «Використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського при організації виховної роботи зі студентами», «Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» та інші.

В 2019 році на Всеукраїнський конкурс «Педагогічний Оскар» представлено збірник «Виховна робота в умовах закладу вищої освіти: система, досвід, інновації» (упорядники Бахомент С.П., Оксенчук Т.В., Мельничук О.В.), в якому містяться публікації з питань організації виховної роботи в закладі вищої освіти та авторські розробки виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу.

Куратори груп активно долучаються до укладання збірника науково-методичних праць викладачів коледжу «Наукові студії» (І та ІІ випуски), де зібрано різні за змістом та формою виховні заходи, які  спрямовані на формування у студентів педагогічної культури як складової професійної компетентності. Сценарії, вміщені в збірниках, допомагають кураторам організувати змістовне і цікаве дозвілля студентів. Це години спілкування, тематичні виховні години, ігри-квести, заходи до Всесвітнього Дня гідності та Міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства», акції та виховні години по вшануванню жертв Голодомору, засідання круглих столів, різноманітні тренінги, лекції-концерти, дебати, конкурси професійної майстерності, родинні свята з батьками та інші заходи.

Так, в ІІ семестрі 2020-2021 рр. кураторами груп було проведено ряд виховних заходів різнопланового змісту, зокрема : вечір пам’яті «Небесна сотня : ангели, які тримають українське небо» у приміщенні ВДОУНБ імені Олени Пчілки (Кравець А.І., 17 лютого 2021р.); педагогічні читання «Українська духовна висота» з нагоди 165-ї річниці від дня народження Софії Русової та 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки (Боярчук С.І., Бубін А. О., 24 лютого 2021 р.); круглий стіл з представниками громадських молодіжних організацій Волині: Пласт, Центр національно-патріотичного виховання, Молодіжний центр Волині та Фундація регіональних ініціатив (Бахомент С.П., 22 квітня 2021 р.); акустична година «Європейські хіти в Луцьку» до Дня Європи в Україні (Кравець А.І., Павлюк Н.М., 26 травня 2021р). Спільно з бібліотекою коледжу проведено тематичні виховні години : «Природа безцінний скарб» (Клехо О.В.);  урок памʾяті, присвячений 35-ій річниці трагедії на ЧАЕС «Чорнобиль. Трагедія. Памʼять» (Галан О.М.); «Письменники України –лауреати Шевченківської премії», присвячену 60-річчю з дня заснування цієї державної нагороди (Бахомент С.П.); «Це слово співуче «криниця» – дзвінкої води холодок» (Мельничук О.В.). Усі виховні заходи  проводяться кураторами груп на високому методичному та професійному рівні.

Вся інформація про діяльність методичного обʼєднання кураторів груп розміщена у спільноті Facebook за покликанням https://www.facebook.com/groups/1643252995956467

В 2020-2021 н. р., у зв’язку з пандемією, куратори груп переглянули форми та методи роботи зі студентами, які доцільно використовувати в умовах дистанційного навчання. Пріоритет – на використанні групових та індивідуальних форм роботи, а головне завдання – створення безпечного і здорового освітнього середовища в умовах закладу вищої освіти. Значна увага приділяється проведенню інформаційних виховних годин про безпеку життя в умовах пандемії, профілактику боулінгу та кібербулінгу, популяризацію здорового способу життя та інше. В цей період було видано методичні рекомендації щодо роботи куратора групи в умовах дистанційного навчання.

14 січня 2021 року відбувся круглий стіл в он-лайн форматі кураторів груп Луцького педагогічного коледжу з представниками громадських молодіжних об’єднань Волині,на якому учасники намагались знайти відповідь на питання: «Як використати можливості молодіжних організацій для посилення ролі громадянського виховання студентської молоді?»

1 червня 2021 року відбулося виїзне засідання кураторів груп КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради на базі Музею історії сільського господарства Волині (смт Рокині Луцького району).  Метою поїздки стало ознайомлення з інноваційними формами. методами та прийомами національного виховання студентської молоді та особливостями проведення виховних заходів патріотичного спрямування.

Члени спортивного клубу «Герць» (керівник Роман Ковальчук) провели для учасників заходу майстер-клас з козацького бойового мистецтва з елементами національно-патріотичної гри «Джура». Перегорнути сторінки нашої стародавньої історії та зрозуміти духовний світ пращурів, кураторам груп вдалося в ході екскурсії, яку провів знавець історії Волині Олександр Середюк.

Виїзне засідання кураторів груп на базі Музею історії сільського господарства Волині (смт Рокині Луцького району)

На сьогодні, з метою створення безпечного освітнього середовища є надзвичайно тісною співпраця всіх учасників освітнього процесу: кураторів груп, студентів, батьків, медичних працівників, практичного психолога та соціального педагога.

Інститут кураторів груп – одна з найпрогресивніших ланок роботи навчального закладу. Застосовуючи індивідуальний підхід до особистості студента, куратори розвивають комунікативні здібності студентів, активізують ініціативність, формують лідерські якості  та навички роботи з колективі, сприяють виявленню творчих здібностей, а відтак, розвивають професійну компетентність майбутніх педагогів.

Виїзне засідання методичного об’єднання кураторів груп «Використання здоровʼязбережувальних технологій у виховній роботі в умовах закладу вищої освіти»

Засідання методичного об’єднання кураторів груп «Використання ідей В.О. Сухомлинського у формуванні педагогічної компетентності майбутнього фахівця кураторами груп »

Обласне засідання методичного об’єднання кураторів груп закладів фахової передвищої освіти  «Особистісно-орієнтований підхід  у формуванні майбутнього творчого фахівця в закладах вищої освіти»

Засідання методичного об’єднання кураторів груп «Інтерактивні методи виховання як засіб активізації участі студентів у поза навчальній виховній діяльності»

Онлайн-засідання методичного об’єднання кураторів груп «Використання можливостей молодіжних організації для посилення ролі громадянського виховання молоді»

Засідання методичного об’єднання кураторів груп « Національно-патріотичне виховання студентів в умовах закладу вищої освіти» у формі арткластеру «Вишиванка – броня нації» (09.11.2022)

Засідання методичного об’єднання кураторів груп «Підсумки роботи кураторі за I семестр 2022-2023 н.р. Психологічна та емоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану» (13.01.2023)