Період2017 – 2021

 

Міліщук Світлана Олексіївна – 1, 4, 12, 19

 

1

 1. Замелюк М. І., Міліщук С. О. Казкотерапія як психологічний метод у роботі у роботі з дітьми дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ. 2019. № 63. Т. 1. С. 41-44.
 2. Замелюк М. І., Міліщук С. О., Магдисюк Л. І. «Дари» Фребеля: психолого-педагогічний аспект. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. № 2 (22). Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. С.74-83.
 3. Циплюк А. М., Міліщук С. О. «Педагогічна технологія» та «методика навчання»: співвіднесеність понять у педагогічній науці. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. 2019. №11 (395) С. 47-51.
 4. Грицюк І. М., Міліщук С. О. Особливості використання комплексної нейропсихологічної корекції у шкільному середовищі. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Київ : Видавничий дім «Гельветика». 2021. № 3. С. 179-184.
 5. Грицюк І.М., Міліщук С.О. Афективні прояви у батьківській поведінці та їх вплив на розвиток дитини дошкільного віку. Психологічні перспективи. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2021. Вип.38. С. 38-48.

 

4

 1. Державна атестація з педагогіки та психології. Типові питання та відповіді до екзаменаційних білетів за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» ступеня «бакалавр»: навчально-методичний посібник / Укладач Н. В. Борбич, Л. І. Боремчук, С. О. Міліщук, Н. П. Ярощук. 3-тє вид, перероблене і доп. Луцьк : ПП. Іванюк В. П., 2017.  194 с.
 2. Міліщук С. О. Арт-терапія у роботі з дитячими страхами / С. О. Міліщук. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. 64 с.
 1. 3.Атестація з педагогіки дошкільної та психології (загальної та дитячої). Типові питання і відповіді до екзаменаційних білетів для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього ступеня бакалавр: навчально-методичний посібник  / Уклад. А.О. Бубін, С.О. Міліщук, Н.П. Ярощук. 4-тє вид, перероблене і доп. Луцьк: ПП. Іванюк В. П., 2019. 213 c.
 2. Інтегрування педагогічних ідей Фрідріха Фребеля: від класики до інновації. Методичні аспекти підготовки фахівців дошкільної освіти : навчально-методичний посібник / уклад. Н.  Іванова, С. Боярчук, А. Бубін, М. Замелюк, С. Міліщук, Д. Стасюк, А. Циплюк. Луцьк, 2020. 162 с.

 

12

 1. Міліщук С.О.,Антонюк Н. А. Особливості формування організаційних вмінь в учнів початкової школи. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. С. 10-16.
 2. Замелюк М.І., Міліщук С.О. Арт-педагогіка як засіб  розвитку творчої уяви у дітей дошкільного вікуМолодий вчений. 2018.  №12.1 (64.1) грудень. С. 50-55.
 3. Замелюк М.І., Міліщук С.О. Казкотерапія як психологічний метод у роботі з дітьми дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 63. Т. 1. С. 50-57.
 4. Замелюк М.І, Оксенчук Т.В., Міліщук С.О. Особливості розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку з «дарами» Фребеля. ІІ . Актуальні проблеми  реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів: матеріалиВсеукраїнської науково-практичної конференції. Рівне, 2019. С.233-235.
 5. Міліщук С. О. Розвиток предметної діяльності дітей раннього віку. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріалиVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С.43-47.
 6. Міліщук С. О. Криза новонародженості. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: матеріалиVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 48-52.
 7. Міліщук С. О. Інтегрування ідей Ф. Фребеля щодо конструювання з будівельно матеріалу в освітній простір сучасного закладу дошкільної освіти. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції з міжнародною участю. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 204-206.

 

19

 1. Член громадськоїорганізації ОМЕП