Доцент, майстер спорту з легкої атлетики.

 Освітні компоненти: 

Легка атлетика з методикою викладання.

БАЗОВА ОСВІТА

– 1959–1963 рр. – Львівський державний інститут фізичної культури (викладач фізичної культури).

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 – У 1963 р. закінчив Львівський державний інститут фізичної культури.

– З  1968 р. по 1969 р. працював викладачем Львівського інституту фізичної культури.

– З 1969 р. по 2020 р. – старший викладач факультету фізичної культури Педагогічного інституту імені Лесі Українки.

– З 1991 р. по 2005 р. – завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки.

– З 1998 р. по 2005 р. – декан інституту фізичної культури та здоров’я Волинського державного університету імені Лесі Українки.

– З 2005 р. по 2020 р. – доцент кафедри легкої атлетики та зимових видів спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки.

– З вересня 2020 р. і по теперішній час – доцент кафедри фізичної культури Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» ВОР.

 ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. 1. Мороз М., Суворова Т., Шахраюк А. Техніка і методика навчання метанню малого м’яча і гранати. Методичні вказівки з дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання» для студентів спеціальності «017 Фізична культура і спорт» − Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. 34  с.
 2. Мороз М.,Суворова Т., Табак Н., Констанкевич В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи раціонального та оздоровчого харчування» «Спортивне харчування» друкується за рішенням науково-методичної ради Луцького педагогічного коледжу (протокол № 5 від 17 січня 2020 року) Луцьк: ЛПК. 2020. 70 с.
 3. Мороз М., Савчук С., Захожа Н., Захожий Л., Ващук Л.. Масаж. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «017 Фізична культура і спорт», 014 Середня освіта (Фізична культура) − Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021.
  221 с.
 4. Кліш І., Митчик О., Мороз М. Легка атлетика з методикою навчання: навч.- метод. посібник. КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 2023р. 186с.

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 1. Мороз М., Суворова Т., Радченко О. Формування вольової сфери бігунів на середні дистанції у процесі спортивної діяльності Т. Суворова, М. Мороз, О. Радченко. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : Фізичне виховання і спорт. № 29, 2018.  С. 177–183.
 2. Moroz, M., Suvorova, T., Kovalchuk, V., Denysenko, N., Radchenko, O. (2020). Stress Factors Characteristics Affectingthe Pre-Start State of Sprint Athletes. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(51), 74–81. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-03-74-81.
 3. Мороз М., Кліш І., Констанкевич В., Чиж А. Вплив народних рухливих ігорна антропометрію дітей молодшого шкільного віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2022. Випуск 2 (146) 22.
  С. 59–63.
 4. О.П.Митчик, І.С.Кліш, М.С.Мороз. Методика формування валеологічної компетентності учнів старших класів у процесі фізичного виховання. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2022. № 4. С. 29-35. 
 5. Митчик О.П., Тарасюк В.Й., Мороз М.С. Фізичне виховання студентів в умовах обмеження рухової активності. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2023. № 1. С.110-115.
 6. Кліш І., Митчик О., Мороз М. Особливості професійної підготовки майбутніх педагогів до навчання основ методики та тренування в легкій атлетиці. Вид.-во НПУ ім.. М. Драгоманова, 2023 С. 76-80

Підвищення кваліфікації

 • Стажування на кафедрі теорії і методики фізичного виховання Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

(45 год.,/1,5 ЄКТС). Свідоцтво №157/20 від 26. 02.2018.

ПРОФЕСІЙНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 1. Суддя − VIII літньої Всеукраїнської Універсіади м. Луцьк, 2017.
 2. Суддя − Чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих м. Луцьк, 2022.
 3. Член федерації легкої атлетики Волинської області .

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Курси підвищення кваліфікації на тему «Інноваційні технології викладання освітніх компонентів у ЗО в умовах змішаного навчання з врахуванням інклюзії» у ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права» з 16.112023 по 15.12.2023 обсягом 180 годин (6 кредитів), № 26.

Наукова бібліометрія:

  https://orcid.org/0000-0002-9157-3669 – Мороз Михайло Степанович

 Електронна пошта: mmoroz@lpc.ukr.education