Період: 2017-2021

 

Муляр Вадим Петрович – 3, 4, 10, 12, 14,15

 

3

1.Муляр В. П., Федонюк А. А. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів і явищ: навч. посіб. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. 212 с.

 1. Муляр В. П. Візуалізація даних та інфографіка : навч. посіб. Харків : ФОП Панов А. М., 2020. 200 с.

 

4

1.Муляр В. П. Ітераційні алгоритми. Методи наближених обчислень: методичні рекомендації. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2016. 32 с.

 1. Муляр В. П. Базові структури алгоритмів: методичні рекомендації. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2016. 40 с.
 2. Муляр В. П. Масиви. Алгоритми пошуку і сортування в масивах: методичні рекомендації. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2016. 38 с.
 3. Муляр В. П. Моделювання фізичних процесів і явищ: дистанційний курс навчальної дисципліни [Електронний ресурс]. 2016. URL: http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=399
 4. Педагогічна практика студентів фізиків. Методичні рекомендації / Головіна Н. А., Кобель Г. П., Муляр В. П., Головін М. Б. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 116 с.
 5. Муляр В. П. Інженерна графіка: методичні рекомендації. Луцьк: Вежа-друк. 2021. 104 с.
 6. Муляр В. П. Архітектура ЕОМ: лабораторний практикум. Луцьк: Вежа-друк. 2021. 112 с.

 

10

Міжнародний проєкт «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS). 2020–2021 рр.

 

12

 1. Муляр В. П.,Саванюк А. А., Сергійчук І. І. Підвищення ефективності вивчення фізики у школі за допомогою комп’ютерного моделювання. Моделювання в навчальному процесі : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (03-04 березня 2017 року) / укладач Н. А. Головіна. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С. 115-118.
 2. Муляр В., Цибульська В., Петрук О. Використання Pro/Engineer для автоматизованого проектування. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16-17 травня 2017 року). Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2017. С. 1129-1131.
 3. Муляр В. П., Цибульська В. А., Кубацька Т. Ю. Міжпредметні зв’язки як засіб інтеграції навчання фізики та математики у закладах середньої освіти. Реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні природничо-математичних дисциплін: матеріалиВсеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (15–17 лютого 2018 року) / укладачі Н. А. Головіна, Г. П. Кобель, О. С. Мартинюк. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 90–95.
 4. Муляр В. П., Цибульська В. А. Методичні особливості використання комп’ютерних моделей на уроках фізики. Моделювання в освітньому процесі: Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (25-28 лютого 2019 року) / Укладачі Н. А. Головіна, Г. П. Кобель, О. С. Мартинюк. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 87–92.
 5. Муляр В. П., Цибульська В. А. Використання системи комп’ютерного моделювання для проєктування завдань з фізики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Моделювання в освітньому процесі» (5–7 червня 2020 року). С. 47–53.
 6. Цибульська В. А., Муляр В. П. Створення і дослідження системи стеження за Сонцем. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Міжпредметні зв’язки природничо-математичних дисциплін в освітньому процесі» (10–12 березня 2021 року). С. 37–42.

 

14

 1. Член журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, 2011-2020 рр.
 2. Член журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій,2017 р. (Наказ управління освіти, науки та молоді облдержадміністраціївід 07.12.2017 №704), 2018 р. (Наказ управління освіти, науки та молоді облдержадміністраціївід 21.11.2018 №640), 2019 р. (Наказ управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації від 25.11.2019 №634).
 3. Член журі обласного конкурсу юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки, 2015-2020 рр.

 

15

1.Керівництво студентом, який зайняв призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із «Фізики» (Саванюк А.А., 2016 р.).

 1. Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із «Фізики», Луцьк, 2016–2017 рр.