Період2017 – 2021

 

Нарихнюк Наталія Юріївна – 1,3,4,12,14,19

 

1

 1. Нарихнюк Н.Ю., Селюк П.І., Корнелюк В.О. Застосування програмних засобів створення динамічних моделей для інноваційної взаємодії при вивченні курсу математики. Педагогічний часопис Волині. 2018. №4(11). С.116

2.Нарихнюк Н.Ю., Подолюк С.М. Практикум з лінгвістичної грамотності як компонент мовної підготовки майбутнього вчителя. Педагогічний часопис Волині. 2019. №2(13). С. 93-97.

 1. Нарихнюк Н.Ю., Бойчук М.Ф. Сучасні підходи викладання математики в Новій українській школі. Педагогічний часопис Волині. 2020. №1(16). С.67-75.
 2. Нарихнюк Н.Ю., Корінчук Н.Ю., Лейбик Л.І. Аналітичні та графічні прийоми розв’язування завдань з параметрами при підготовці до ЗНО. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 76, Том 2. С.66-71
 3. Нарихнюк Н. Ю., Бойчук М. Ф., Корінчук Н.Ю., Корінчук В.В. Інформаційно-комп’ютерний аспект розвитку математичних та професійних компетентностей студентів в умовах дистанційного навчання. Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: зб. наук. пр. /[редкол.: відповідальний редактор – д.т.н., проф. В.Д. Рудь]. Луцьк: ЛНТУ, 2021. Вип. № 43.  С. 47-52.

 

3

 1. Математичні олімпіади: просте і складне поруч: [навч.посіб.]/ [упор.Н.Ю.Нарихнюк]. Луцьк, 2017. 236 с.
 2. Збірник задач з математики: [навч.посіб.]/ [упор.Н.Ю.Нарихнюк]. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. 91 с.
 3. Математика. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : навч. посібник / упоряд. Н. Ю. Нарихнюк. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. 208 с.
 4. Збірник практичних завдань з математики (2 частина): навч. посібник / упоряд. Н. Ю. Нарихнюк. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. 142 с.

 

4

 1. Методичні рекомендації з теми «Дотична до графіка функції у задачах» / Нарихнюк Н.Ю. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. 20 с.
 2. Методична розробка. Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали тематичного засідання кураторів груп ЛПК / уклад. О. Клехо, Л. Констанкевич, Н. Нарихнюк, Т. Четверикова. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. 36 с.
 3. Збірник практичних завдань з математики (1 частина): навч. посібник / упоряд. Н. Ю.Нарихнюк. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. 75 с. 
 4. Збірник нескладних, але корисних вправ з математики: [навч.посіб.]/ [упор. Н.Ю. Нарихнюк]. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2020. 131 с.

 

12

 1. Нарихнюк Н.Ю. Степені з раціональним показником. Газета «Математика». Вип. № 15(819), 2017. С.31-36.
 2. Нарихнюк Н.Ю.Роль інноваційних форм і методів навчання у формуванні позитивної мотивації на заняттях математики. Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції . Ч2. Львів, 2017. С.141-143.
 3. Нарихнюк Н.Ю., Селюк П.І., Корнелюк В.О. Застосування програмних засобів створення динамічних моделей для інноваційної взаємодії при вивченні курсу математики. Педагогічний часопис Волині. 2018. №4(11). С.116
 4. Нарихнюк Н.Ю., Подолюк С.М. Практикум з лінгвістичної грамотності як компонент мовної підготовки майбутнього вчителя. Педагогічний часопис Волині. 2019. №2(13). С. 93-97.
 5. Нарихнюк Н.Ю. Обчислення ймовірностей подій. Газета «Математика». Вип. № 18(870), 2019. С.16-20.
 6. Нарихнюк Н.Ю. Організація ефективного розвитку самостійної діяльності майбутнього фахівця в контексті підготовки до ЗНО з математики. Збірник IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Луцьк, 2020. С. 212-215.
 7. Нарихнюк Н.Ю., Бойчук М.Ф. Сучасні підходи викладання математики в Новій українській школі. Педагогічний часопис Волині. 2020. №1(16). С.67-75.
 8. Нарихнюк Н.Ю., Корінчук Н.Ю., Лейбик Л.І. Аналітичні та графічні прийоми розв’язування завдань з параметрами при підготовці до ЗНО. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 76. С. 47-52.
 9. Нарихнюк Н. Ю., Бойчук М. Ф., Корінчук Н.Ю., Корінчук В.В. Інформаційно-комп’ютерний аспект розвитку математичних та професійних компетентностей студентів в умовах дистанційного навчання. Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: зб. наук. пр. /[редкол.: відповідальний редактор – д.т.н., проф. В.Д. Рудь]. Луцьк: ЛНТУ, 2021. С. 47-52.
 10. Нарихнюк Н.Ю. Андріївські вечорниці. Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО”. Київ, 02.11.2021. С.
 11. Нарихнюк Н.Ю. Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика». Луцьк: КЗВО “Луцький педагогічний коледж” ВОР, 11.11. 2021. С.

 

14

 1. Підготовка Дудара Івана до участі в ІІ етапі восьмої Всеукраїнської олімпіади з математики, 15 березня 2017р., Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету (зайняте 3-є місце);
 2. Підготовка призера до участі в ІІ етапу дев’ятої Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів І курсів Луцького педагогічного коледжу, яка відбудеться 21 березня 2018р. на базі коледжу технологій і бізнесу СНУ ім. Лесі Українки.
 3. 3Підготовка призера (Калапушу Анну) до участі в ІІ етапі десятої Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів 1-их курсів, яка відбулась 21 березня 2019 року в м. Володимир-Волинський (Диплом І ступеня).
 4. Підготовка призера (Калапушу Анну) до участі в ІІІ етапі десятої Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів 1-их курсів, яка відбудеться 28–30 травня 2019 року на базі Коледжу транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету, місто Чернігів (Диплом учасника).

 

19

Член обласного методоб’єднання викладачів фізики і математики закладів фахової передвищої освіти Волинської області.