Період:  2017 – 2021

Охманюк Віталій Федорович – 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20

 1.

 1. Охманюк В. Становлення київської академічної баянної школи: 50-80-ті роки ХХ століття. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2018. Вип. 3. С. 331 – 335. (Web of Science).
 2. Охманюк В. Історичний та мистецтвознавчий розвиток Звенигородського району Черкаської області (на прикладі сіл Моринці та Кирилівка). Парадигма пізнання: Гуманітарні питання: наук. журнал.; Київ: 2016. – Вип. 2(13). –169 с.
 3. Охманюк В. Тенденції розвитку хорової мініатюри у творчості Володимира Зубицького. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Вип. 24.: РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2017. – 302 с.
 4. Аранжування В. Охманюка Вокально-хореографічна композиція «Волинь».: зб. муз. творів СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 21 с.
 5. Охманюк В. Особливості інтерпретації барокової музики у баянному виконавстві. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ, 2020. Вип. 3. С. 208–213.
 1. Koменда О., Охманюк В. Бела Барток в світлі теорії універсальної творчої особистості. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 29. Т. 5. С. 244 – 251.
 2. Koменда О., Охманюк В. Хмілевська І. Взаємодія різних видів мистецтва в освітньому процесі сучасного мистецького коледжу. Музичне мистецтво і культуранауквісник. Одеса, Вип. 31 кн. 2. С. 317 – 340.
 3. Koменда О., Охманюк В. Хмілевська І. Взаємодія різних видів мистецтва в освітньому процесі сучасного мистецького коледжу. Музичне мистецтво і культуранауквісник. Одеса, Вип. 31 кн. 2. С. 317 – 340.
 4. Охманюк В., Koменда О. Oсобливості інтерпретації циклу творів Й. С. Баха «Добре темперований клавір» у баянному виконавстві. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 28. Т. 4. С. 319 – 323.
 5. Охманюк В., Koменда О. Особливості інтерпретацій прелюдії і фуги d-moll №6 з ДТК (2 том) Й. С. Баха сучасними баяністами. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 30. Т. 4. С. 321 – 326.

3.

Охманюк В. Оркестровий клас: навч.-метод. посіб.: Ч.1 – Вид. 2-ге, змін. та доп. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 193 с.

4.

 1. Охманюк В. Інструментознавство та інструментування (Весільна полька з Серафинець): метод.-реком. для сам. роб. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 36 с.
 2. Охманюк В. Інструментознавство та інструментування (Українські народні мелодії): метод.-реком. для сам. роб. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 36 с.
 3. Охманюк В., Гордійчук А. Інструментознавство та інструментування, В. Попадюк («Українська полька» обробка В. Охманюка): метод.-реком. для сам. роб.Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 34 с.

Охманюк В., Гордійчук А. Інструментознавство та інструментування, В. Попадюк (мелодія народна «Гоп-га-гов»): метод.-реком. для сам. роб. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 42 с.

8.

1.Член редакційної колегії наукового видання «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти»

2.Науковий керівник аспірантів: Лю Шаньнянь і Чжан Лі (Китай) спеціальності 034 Культурологія

 

9.

Член Галузевої експертної ради галузі знань 02 «Культура і мистецтво» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Договір № ГЕР – 19-0006  від 21 жовтня 2019)

 

10.

1.      Керівник та учасник україно-польських освітніх проектів «Dumka na dwa serce», «Українська пісня крізь віки» викладачів та студентів СНУ ім. Лесі Українки та Інституту музики Поморської академії м. Слупськ Польща.  27.05 2016.                 Zapoznał się z pracą dydaktyczno-naukową Instytutu Muzyki w zakresie kierunku kształcenia „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. 6 h. Przeprowadził kwerendę biblioteczną w zakresie literatury naukowej i muzycznej dotyczącej zagadnień przygotowywanej przez siebie dysertacji. 6 h

 1. ХХІІ Міжнародний фестиваль фольклору в місті Карловац (Хорватія). 30.06 – 06.07.2019 р.;                    
 2. Міжнародний фестиваль в Кастігліоне дел Лярго (Італія) 2018;                    
 3. 17 MFF Eurofolk Zamość – Msza Eurofolkowa – UKRAINA в Ольштині (Польща) 12-13 травня 2018 р.;                                 
 4. 53e FESTIVAL International de FOLKLORE de Chateau-Gombert (Marseille, France) 2-12 липня 2017 року.

Участь у міжнародних освітніх та наукових проектах в рамках підвищення кваліфікації у Венеціанському університеті Каʼфоскарі (Італія) з 01.02.2021 року по 01.08.2021 року.

 

11.

 1. З 2014 року дотепер викладач КЗВО Луцького педагогічний коледж Волинської обласної ради ради.
 2. З 2016 року дотепер викладач Волинського коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського

 12

 1. Охманюк В. Ф. Особливості інтерпретації творів Й.С.Баха у баянному виконавстві. Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти: Програма VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Луцьк 24 березня 2021 року.
 2. Охманюк В. Ф. Формування та розвиток українського баянного мистецтва у другій половині ХХ ст. Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти: Програма V Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Луцьк 29 травня 2020 року.
 3. Охманюк В. Ф. Особливості виконання баянних творів Анатолія Гайденка. Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти: Програма ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Луцьк 12 квітня 2019 року.
 4. Охманюк В. Ф. Особливості інтерпретації музики бароко у баянному мистецтві. Європейський культурний простір і українські перспективи: Програма XV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне 14-15 листопада 2019 р.)
 5. Охманюк В. Ф. Творчість Анатолія Гайденка в сучасному баянному виконавстві. «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття»: Програма XІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне 15-16 листопада 2018 р.).
 6. Охманюк В. Ф. Тенденції розвитку хорової мініатюри у творчості В. Зубицького. Європейські процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку: Програма XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне 16-17 листопада 2017 р.).

14

 1. Д. Лучинець – лауреат (ІІ премія) VIII Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «InterSvitsaz accomusik – 2016» (кл. Викл. В. Охманюка) – 2016 р.;
 2. Д. Лучинець – лауреат (ІІІ премія) І-го відкритого Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів «Баянне коло на Запоріжжі» – 2016 р.;
 3. К. П’явка ІІІ місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (протокол № 5  засідання кафедри музично-практичної підготовки 30. 11. 2017 р.);
 4. Член оргкомітету Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz accomusic» м. Луцьк ( З 2010 року дотепер);
 5. Член журі Міжнародного конкурсу мистецтв «Закарпатський едельвейс» м. Ужгород (З 2018 року дотепер);
 6. Д. Лучинець – Володар ГРАН-ПРІ ХV Міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв «Закарпатський Едельвейс 2018» м. Ужгород – (26.04-29.04.2018 р.);
 7. М. Прокопчук – Володар ГРАН-ПРІ ХV Міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв «Закарпатський Едельвейс 2020» м. Ужгород – (30.04-02.05.2020 р.);
 8. Інструментальний дует у складі Д. Сацюк та М. Прокопчука (І премія) ХV Міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв «Закарпатський Едельвейс 2020» м. Ужгород – (30.04-02.05.2020 р.);
 9. М. Прокопчук – 1 місце ІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сузір’я талантів» (22-23 січня 2021 року м. Одеса);
 10. М. Прокопчук – 1 місце Міжнародному фестивалі-конкурсі «Підкори сцену» (м. Київ-2021 року);
 11. М. Прокопчук – 1 місце Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зоряна брама» (26 березня 2021 року м. Київ);
 12. Член оргкомітету ХІІ Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz accomusic – 2021» Луцьк, 24-26 березня (2021 р.);
 13. Член журі Міжнародного дитячого конкурсу мистецтв «Балтійські зорі» 2021»;
 14. М. Прокопчук – 1 місце на Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «New festival of Arts» (Київ – 2021)

 

19

 1. Голова Правління Громадської організації «Європейський креативний простір» (протокол №1 від 30.08.2019 року)
 2. Член творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України».

 Посвідчення №6198 від 24 жовтня 2019 року;

Член Національної всеукраїнської музичної спілки. Посвідчення №2763 від 28 листопада 2019 року.

 

20

 1. З 2005 року дотепер – Художній керівник народного оркестру народних інструментів «Волинянка» КЗ Палацу культури міста Луцька;
 2. З 1999 по 2021 рр. – артист Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос»;

З 2000 року дотепер – керівник народного оркестру народних інструментів «Розмай» ВНУ імені Лесі Українки.