Період2017 – 2021

 

Оксенчук Тетяна Володимирівна – 1, 4, 12, 19

 

1

 

 1. Борбич Н.В., Гузенко О.А., Оксенчук Т.В. Гуманістичний підхід в оцінювані результатів навчання школярів: історико-педагогічний аспект. Педагогічний часопис Волині. Випуск 4. С. 19-25.
 2. Замелюк М.  І., Оксенчук Т. В. Оптимізація освітнього процесу для студентів заочної форми організації навчання. Інноваційна педагогіка : науковий журнал. № 18. Т.1. С.182-186.
 3. Замелюк М. І., Пуш О. А., Оксенчук Т. В. Громадянське виховання у закладі вищої освіти: теоретико-практичний аспект. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. 2020. № 70. Т. 1. С. 41-
 4. Козігора М. А., Замелюк М. І., Оксенчук Т. В. Вплив сімейних відносин на особистість дитини. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Випуск 178. Частина IІ. С. 256-
 5. Замелюк М. І., Оксенчук Т. В. Використання методів арт-педагогіки як засобу розвитку креативності учасників освітнього процесу. Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячний науково-методичний журнал. 2021. № 1 (79) (І квартал). С. 71-
 6. Oleshko, P., Lysyniuk, M., Boiko, O., Paskalova, M., Oksenchuk,T. (2021). Features of Formation of Values and Motives of Applicants for Higher Education. Journal of Management Information and Decision Sciences, 24(2), February, 2021, pp. 1-9.
 7. Ковальчук І.Л., Боремчук Л.І., Оксенчук Т.В. Права людини в освітньому процесі : ключові положення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. 2021. Випуск 80. Том 1. С.134-

 

4

 1. Збірник сценаріїв виховних заходів викладачів Луцького педагогічного коледжу / уклад. Т.В. Оксенчук. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. 327 с.
 2. Оксенчук Т В. Історичні аспекти українського етновиховання: навчальний посібник. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 80 с.
 3. Виховна робота в умовах закладу вищої освіти : система, досвід, інновації / уклад. Т.В. Оксенчук. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2019. 302 с.

 

12

 1. Оксенчук Т. В. Вплив народних традицій на формування моральних якостей особистості. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору : теорія, методологія, практика».2018.С. 54-60.
 2. Оксенчук Т. В., Гузенко О. А. Професійне самовизначення майбутніх педагогів в умовах сучасного закладу вищої освітиМолодий вчений. 2018. № 12.1 (64.1) грудень.С. 55-57.
 3. Оксенчук Т. В. Фахова підготовка майбутніх учителів в умовах сучасних освітніх реформ. Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк : Волиньполіграф, 2019. С.52-55.
 4. Замелюк М.І, Оксенчук Т.В., Міліщук С.О. Особливості розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку з «дарами» Фребеля. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція:«Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів». Рівне, 2019. С.233-235.
 5. Замелюк М.І., Оксенчук Т. В. Мультимедійна презентація як елемент самостійної роботи студентів. Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледж. Випуск 13. Луцьк: Луцький педагогічний коледж. 2020. С.43-45.
 6. Оксенчук Т.В. Основні принципи забезпечення здорового способу життя студентської молоді в умовах пандемії. IX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі», 23 грудня 2020 року: ПП Іванюк В.П. 2020. С.173-175.

 

19

 1. Голова методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи закладів фахової перед вищої освіти Волинської області (наказ № 169/1-к/тр від 01.09.2020)