Період2017 – 2021

 

 

Палюх Михайло Михайлович – 12, 19

Кафедра фізичної культури

 

12

  1. Палюх М. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках фізичної культури у початковій школі/ Збірник матеріалів ІІІ обласної науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» Луцьк: Друкарня «Волиньполіграф», 2017. С. 40-43.                                                                         
  2. Палюх М. Використання smart-технологій у роботі вчителя фізичної культури. Збірник матеріалів ІІІ обласної науково-практичної конференції «Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі» Луцьк: Друкарня «Волиньполіграф», 2017. С. 47-49. 
  3. Палюх М. Використання SMART-технологій в роботі вчителя фізичної культури. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 року. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2020. С. 220-223.
  4. Палюх М. Проблеми академічної доброчесності в сучасному науковому середовищі. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: Європейський та національний досвід: IV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених (Суми, 14-15 травня 2021року) 280 с.
  5. Дишко О. Л., Палюх М.М. Мобільне навчання у підготовці фахівців з фізичної культури. Міжнародна дистанційна науково-практична конференція «Технології дистанційного навчання: впровадження, розвиток, удосконалення», (Харків, 23-24.03.2021). С. 178-180.
  6. Палюх М.М. , Маліновська Н.М. Фізична реабілітація після травми хребта. For Participating in the International Scientific and Practical Conference «PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE EDUCATIONAL SPACE: INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS» ( Wloclawek, Rebublik of Poland, March 5-6, 2021) s. 85-87
  7. Дишко О. Л., Палюх М.М. Мобільне навчання у підготовці фахівців з фізичної культури. Технології дистанційного навчання: впровадження, розвиток, удосконалення : Міжнародна дистанційна науково-практична конференція, (Харків, 23-24.03.2021). Харків, 2021. С. 178-180.
  8. Дишко О., Ковальчук В., Табак Н., Палюх М., Чиж А. Туристичний водний похід у системі практичної підготовки бакалаврів з фізичної культури і спорту. Академічні студії. Серія: Педагогіка. Луцьк, 2021. С. 33-43.

 19

            Член Харківської обласної громадської організації «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» з 03.06.2021 р.