Період2017 – 2021

 

П’явка Марія Миколаївна – 1, 3.

 

1.

  1. Аранжування пісень «Ой верше, мій верше», «Ой ходить сон», «У горах Карпатах» в збірник Пісенна криниця: збірник пісень у супроводі баяна(акордеона)/ упоряд. В.М.Хмілевський, М.І.Дудай.- Луцьк: Терен, 2017. – 60с.
  2. П’явка І.М.,П’явка М.М. Взаємозв’язок музично-естетичної концепції із соціальною, художньою та музичною реальністю. Педагогічні науки: збірник наукових праць./[головний редактор – В.Л.Федяєва, заступник головного редактора – Н.В.Слюсаренко]. – Херсон:Видавничий дім “Гельветика», 2019. – Вип.LXXXVI. -410с.
  3. П’явка І.М.,П’явка М.М. Формування творчої особистості засобами музичного фольклору. Педагогічний часопис Волині:науковий журнал. – Луцьк:СНУ імені Лесі Українки, 2019. – N4(15). – 127с.
  4. Аранжування пісні «Перший клас», та написання авторської пісні «Волинь» в збірнику Пісенні джерела Волині: збірник пісень у супроводі баяна та акордеона/упоряд.В.М.Хмілевський, І.М.Комосій. – Луцьк:Терен, 2019. – 136с.
  5. П’явка М.М. Скакальська З.Є. Наукові студії баянно-акордеонного напрацювання XXI століття як складник української академічної школи.  Актуальні питання гуманітарних наук:міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім..Івана Франка/[редактори-упорядники М.Пантюк, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич:видавничий дім “Гельветика»,2020. – Вип.31.Том 1. – 344с.
  6. Аранжування пісень «Свято настало», «Колискова Ісусу», «Зірка на небі появилась», «Нова радість стала», «Темненькая нічка», «Бог ся рождає», «Новорічна ніч», «Моя Радошинка» та написання авторської пісні «Моя мама» в збірник Колядує і співає нова Україна:збірник пісень у супроводі баяна та акордеона / упоряд. В. М. Хмілевський, М.М.П’явка. – Луцьк:Терен, 2021. – 120с.

 

3.

1.Колядує і співає нова Україна: збірник пісень у супроводі баяна та акордеона/ упоряд. В.М.Хмілевський, М.М. П’явка. – Луцьк: Терен, 2021. – 120с.