Період2017 – 2021

 

Подолюк Світлана Миколаївна – 4, 12, 14, 19

 

 

4

 1. Остапюк О. О, Подолюк С. М. Практикум з сучасної української мови : навчально-методичний посібник у 3-х частинах. Луцьк, 2017. Ч. І. 100с.
 2. Остапюк О. О, Подолюк С. М. Практикум з сучасної української мови : навчально-методичний посібник у 3-х частинах. Луцьк, 2017. Ч. ІІ. 120с.
 3. Остапюк О. О, Подолюк С. М. Практикум з сучасної української мови : навчально-методичний посібник у 3-х частинах. Луцьк, 2016. Ч. ІІІ. 120с.
 4. Українська мова за професійним спрямуванням : навчально-методичний посібник / упоряд. Подолюк С.М., Стрельбіцька О. О. Луцьк, 2018. Ч. І. 86с.
 5. Українська мова за професійним спрямуванням : навчально-методичний посібник / упоряд. Подолюк С.М., Стрельбіцька О. О. Луцьк, 2018. Ч. ІІ. 121с.
 6. Подолюк С. М. Українська мова за професійним спрямуванням. Матеріали до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного відділення. Луцьк, 2018.
 7. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання / упор. С. М. Подолюк. Луцьк, 2018.
 8. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні матеріали для забезпечення контролю знань студентів заочної форми навчання / упор. С.М. Подолюк. Луцьк, 2018.
 9. Гончарук О. М., Дацюк В. В., Дмитренко Н. С., Литвинюк Н. П., Подолюк С. М., Столярчук О. М., Шуст Л. М. Збірник тестових завдань з української мови / заг. ред. Л. М. Шуст. Луцьк, 2020. 74 с.

 

12

 1. Подолюк С.М. Походження та стадіальність колядок з військовими мотивами. Молодий вчений. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку філологічних наук». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 61-65. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, Research Bible, Index Copernicus
 2. Подолюк С.М. Формування мовної національної особистості засобами лінгвістичних дисциплін: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору : теорія методологія, практика». Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. – С. 255-257.
 3. Подолюк С. М. Питання єдиної державної української мови у сучасному контексті: збірник матеріалів тематичного засідання кураторів груп ЛПК «Мовленнєва компетентність у професійній діяльності сучасного куратора». Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2017. – С. 13-17.
 4. Подолюк С. М. Виховний захід «Дай, Андрію, знати, яку долю чекати!.»: збірник сценаріїв виховних заходів викладачів. Луцьк: Луцький педагогічний коледж. Вип. 10, 2018.
 5. Подолюк С. М. Виховний захід «Літературно-музична композиція «Франко молодий для молоді» / збірник сценаріїв виховних заходів викладачів. – Луцьк: Луцький педагогічний коледж. Вип. 10, 2018.
 6. Подолюк С.М., Нарихнюк Н. Ю. На допомогу математикові: труднощі словозміни й слововживання фахової лексики вчителя математики: збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Випуск 11. Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2018. – C. 73-79.
 7. Франкознавчі студії: збірник студентських наукових праць до160-річчя з дня народження Івана Франка / уклад. С.Вірста. Г.Єрко, С.Подолюк, О.Стрельбіцька. Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2017. 56 с.
 8. Подолюк С., Стрельбіцька О. Підготовка успішного виступу : сучасні параметри. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.142 – 145.
 9. Стрельбіцька О., Подолюк С. Роль медіаосвітніх технологій у формуванні комунікативної компетентності майбутнього учителя. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.148 – 151.

14

Керівництво студентами, що зайняли призове місце таких конкурсах:

 • V Всеукраїнському фестивалі буктрейлерів і промороликів «Book fashion» 2019:

Савенко Наталія, Катерина Главінська, 3-А група відділення «Початкове навчання» (ІІІ місце);

Чуб Іванна, Демчук Ірина, Дунайчук Лілія, 3-Г група відділення «Початкове навчання» (ІІІ місце).

 • Літературний конкурс «Молода КороНація», 2019:

Пилипчук Богдана, Маркевич Леся, Пилипчук Ярослава, 3-Г група відділення «Початкове навчання» (І місце); номінація – буктрейлер.

 • VІ Всеукраїнському фестивалі буктрейлерів і промороликів «Book fashion» 2020:

Грицюк Катерина, 31-дошк гр., факультет дощкільної освіти й музичного мистецтва (І місце);

Гриневич Катерина, 31-дошк гр., факультет дощкільної освіти й музичного мистецтва (ІІ місце).

 • VІІ Всеукраїнському фестивалі буктрейлерів і промороликів «Book fashion» 2021:

Катерина Андріюк, Анастасія Климюк, 3-Ж гр. відділення «Початкове навчання» (ІІ місце);

Тетяна Крат, Ярослава Хамежук,  Ірина Ханас, 3-Ж гр. відділення «Початкове навчання» (ІІІ місце).

 

19

  Голова обласного методичного об’єднання викладачів філологічних дисциплін Волинської області (2018-2021рр.).