Період: 2017-2021

 

Поліщук Наталія Анатоліївна –4, 9, 12

 

 

4

1.Поліщук Н.А. Впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок : [навчально-методичні матеріали] / Н. А. Поліщук.  Луцьк : Вежа-Друк, 2017.  132с.

  1. Методика навчання природознавства у початковій школі. Лекції для студентів. Укладач Поліщук Н. А. Луцьк, 2017. с. 424
  2. Інноваційні підходи до проведення уроку-екскурсії у початковій школі : методична розробка / укладач : Поліщук Н.А. Луцьк : «Вежа-Друк», 2017. 78 с.
  3. Методика проведення дослідів на уроках природознавства: методична розробка /укладач: Поліщук Н.А. Луцьк : «ВІППО», 2018. 88 с.
  4. Організація фенологічних спостережень з школярами молодшого шкільного віку: методичні рекомендації / Поліщук Н.А. Луцьк : «ВІППО», 2018. 68 с.
  5. Поліщук Н. А. Вивчаємо природу найближчого довкілля. Рельєф. Нежива природа. Клімат. Погода. Методичні рекомендації. Луцьк, 2018. 110 с.; іл.

 

9

Робоча експертна група Державної служби якості освіти України  щодо аналізу освітніх програм на відповідність Державному стандарту початкової освіти (2018).

 

12

1.Поліщук Н. А. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства засобами казок з екологічним сюжетом. Педагогічний пошук.  2017.  № . 2 (94)  С. 17 – 21

  1. Поліщук Н. А. Особливості викладання предмета «Основи здоров’я» в початковій та основній школі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.Освітні горизонти : інформаційно-методичний вісник управління освіти Луцької міської ради, 2017.  Вежа-Друк.  С.769- 777.
  2. Поліщук Н.А. Особливості підготовки педагогів з формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу.Педагогічний пошук. 2018. № . 3 (99)  С. 28 – 33.
  3. Поліщук Н. Підвищення компетентності педагогічних працівників з питань впровадження здоров’язбережувальних технологій.Педагогічний пошук, 2019. № 2. С. 23-28.
  4. Поліщук Н. А. Теоретико-практичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Педагогічний пошук, 2019. № 4 (134). С. 23-28.
  5. Поліщук Н.А. Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ».Педагогічний пошук, 2020. № 4 (108). С. 54-60.