Період2017 – 2021

 

Поплавська Ганна Володимирівна – 1, 4, 12, 14

 

1

 1. Поплавська Г.В. Напрямки впровадження нових інформаційних технологій у процесі контролю та оцінки знань студентів, Г.В.Поплавська // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», Луцький НТУ, -2018. №30-31.  С. 257-262 (фах.)
 2. Поплавська Г.В. WEB 2.0 у формуванні досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій студентами педагогічних спеціальностей // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка», Рівне, 2018. №1,  С.76-78 (фах.)
 3. Поплавська Г.В. Формування критичного мислення молодших школярів на уроках інформатики Г.В.Поплавська // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», Луцький НТУ, – 2018. №32 С. 76-80 (фах.)
 4. Поплавська Г.В. “Особливості вивчення інформатики в початковій школі”// Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка», Рівне, 2018. №3, ‒ С. 82-84 (фах.)
 5. Поплавська  Г. В. Аналіз застосування онлайн сервісу Google Classroom для організації дистанційного навчання . Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», Луцький НТУ,  2020. №39. С. 89-93(фах.)

 

4

 1. Поплавська Г.В. “Комп’ютерне нотодрукування “: електронний навчально-методичний посібник [укл.  Г.В. Поплавська]. –  Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 2017р.
 2. Поплавська Г. В. Паскаль в таблицях та схемах : навчально-методичні рекомендації. Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 2018. 28 с.

3.Поплавська Г.В. Програмування з методикою навчання: мультимедійний електронний навчально-методичний посібник. Луцьк, Луцький педагогічний коледж, 2018р.

 1. Поплавська Г. В. Основи процедурного програмування: навчально-методичний посібник. Луцьк, ПП Іванюк, 2018. 200 с.
 2. Поплавська Г. В. Навчально-методичне забезпечення дисципліни “ Інформатика та програмування з методикою навчання ” (програмування на Lazarus): Навчально-методичний посібник  / [укл. Г. В. Поплавська] – Луцьк, 2019. -214с.

 

12

 1. Поплавська Г.В. Інформаційно-комунікаційні технології як вектор розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів //Збірник матеріалів ІІІ обласної науково-практичної конференції Луцького педагогічного коледжу “Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі” . – 7 грудня 2017. С. 43-47
 2. Поплавська Г. В. Використання хмарних сервісів майбутніми вчителями інформатики початкових класів:Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції “Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій”( м. Київ, 26-27 січня 2018 р.)/ГО “Інститут інноваційної освіти”;”Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО “Інститут інноваційної освіти”, 2018 .- С.180-183.
 3. Поплавська Г.В. Використання технічних засобів для розробки дидактичних матеріалів // Сучасні виклики науки ХХІ століття, ХVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.–м. Вінниця, 23 лютого 2018 року.–Ч.2, с. 67-72
 4. Поплавська Г.В. Використання блогів для організації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформатики: збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу. Луцьк, 2019.C.114-120
 5. Поплавська Г.В. Інноваційні технології творчого розвитку студентів на заняттях з інформатики та програмування //Збірник матеріалів X обласної науково-практичної конференції Луцького педагогічного коледжу “Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі” . – 27 лютого 2021. С. 40-43
 6. Поплавська Г.В. Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання дисциплін інформативного циклу майбутнім педагогам // Міжпредметні зв’язки природничо-математичних дисциплін в освітньому процесі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Волинського національного університету імені Лесі Українки(10-12 березня 2021). – Луцьк. 2021. С. 43-47

 

14

 1. Підготовка призера (студ. 2-Д курсу Чирко Валерії) до участі в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (21 березня 2019 р. М. Луцьк) (3-тє місце)
 2. Підготовка призера (студ. 3-Д курсу Чирко Валерії) до участі в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики та обчислювальної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (11 березня 2020 р. М. Горохів) (2-ге місце)